تبیان، دستیار زندگی
گروهی از دانشمندان کشف کردند که یک سحابی بسیار بزرگ در حال نزدیک شدن به کهکشان راه‌شیری است و با برخورد به آن در کم‌تر از 40 میلیون سال آینده، آتش بازی بزرگی به راه می‌اندازد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخورد یک ابَر سحابی با کهکشان راه شیری

گروهی از دانشمندان کشف کردند که یک سحابی بسیار بزرگ در حال نزدیک شدن به کهکشان راه‌شیری است و با برخورد به آن در کم‌تر از 40 میلیون سال آینده، آتش بازی بزرگی به راه می‌اندازد.

در نشست تخصصی انجمن نجوم آمریکا در ایالت تگزاس، گروهی از دانشمندان کشف اخیر خود را درباره‌ی برخورد یک توده‌ی عظیم از گاز هیدروژن با کهکشان راه شیری در کم‌تر از 40 میلیون سال بعد اعلام کردند. بر این اساس، سحابی اسمیت که هیدروژن کافی برای تولید بیش از یک میلیون ستاره ی خورشید مانند را دارد، با فاصله‌ی تنها 8 هزار سال نوری از کهکشان ما، با سرعت بسیار به سمت قرص راه شیری در حرکت است. با برخورد این سحابی در فاصله بین 20 تا 40 میلیون سال بعد، آتش بازی مهیبی در راه شیری پدید می‌آید.

سحابی
برخورد
طرحی از مسیر نزدیک شدن سحابی بزرگ به سوی کهکشان ما

این توده که در سال 1963 کشف شده است با عرض 2500 سال نوری و طول 11 هزار سال نوری، توجه گروهی از اخترشناسان را به خود جلب کرد تا دانشمندان با تلسکوپ رادیویی «گرین بنک»(Green Bank)، به رصد آن بپردازند.

ورود این توده ی بزرگ گاز به درون کهکشان راه شیری باعث بوجود آمدن انفجارهای بزرگ ستاره ای موسوم به ابَرنواختر خواهد شد. این توده پس از برخوردی با زاویه حدود 45 درجه به یکی از بازوهای کهکشان، با تغذیه ستاره‌های راه شیری و برهم زدن شکل خوشه‌های ستاره‌ای، مقدمه ظهور ابرنواخترهای پی درپی پس از چند میلیون سال خواهد بود، که بی شباهت به آتش بازی کریسمس نیست!

این دانشمندان با نقطه گذاری بیش از 40000 منطقه از این سحابی به منظور تعیین دقیق شکل و موقعیت سحابی، اندازه ظاهری این توده را در آسمان زمین در حدود 15 درجه برآورد کردند یعنی 30 برابر قطر ماه در آسمان! اما به خاطر این که در سحابی ستاره‌ای وجود ندارد، به صورت مرئی دیده نمی‌شود.

همچنین اثرات ناشی از نیروهای کشندی راه شیری در این سحابی مشاهده شده است که شباهت زیادی به اثر گرانش خورشید در دنباله‌دارها در منظومه شمسی دارد و ممکن است موجب گسیختگی و از هم پاشیدن قسمت‌های کم چگال سحابی قبل از برخورد بخش چگال توده شود.

ابر سحابی
تصویری از سحابی مذکور که تلسکوپ رادیویی گرین بنک به دست آورده است.

پس از برخورد توده به راه شیری، گاز هیدروژن همچون بارانی بر کهکشان فرو خواهد ریخت که در این مرحله احتمال تشکیل سریع ستاره‌های پرجرم و بزرگ به خاطر شوک برخورد و تزریق گاز هیدروژن وجود دارد.

گروهی از دانشمدان علت پیدایش حلقه‌ای از ستاره های درخشان به نام کمربند «گلد»(Gold) در نزدیکی خورشید را تصادمی مشابه با راه شیری در گذشته می‌دانند.

منابع:

nojum.ir

http://www.nrao.edu/