تبیان، دستیار زندگی
وظیفه ی مادران شاغل الف) مشاغل مجاز: تمام مشاغل مباح موجود در جامعه، چنانچه در چهارچوب شرایط کار زنان واقع شود مجاز و مطلوب است. برخی از این شرایط عبارتند از: . 1- عدم اختلاط با مردان . احترام به شخصیت والای زن 2- . عدم مغایرت با فطرت و روحیات ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زن نمونه یا کارمند نمونه

زن ، اشتغال و خانواده (3)

زن نمونه یا کارمند نمونه!

لینک مقاله ی اول : (زن ،گاهی خانه دار،گاهی اجتماعی)

 لینک مقاله دوم: ( پیامد های + و- اشتغال زن)   

وظیفه ی مادران شاغل:

الف) مشاغل مجاز: تمام مشاغل مباح موجود در جامعه، چنانچه در چهارچوب شرایط کار زنان واقع شود مجاز و مطلوب است. برخی از این شرایط عبارتند از:

1- عدم اختلاط با مردان .

2- احترام به شخصیت والای زن.

3- عدم مغایرت با فطرت و روحیات زن .

4- عدم استهلاک نیروی انسانی .

ب) حدود زمانی کار زنان: کار زنان در شب به هیچ عنوان مطلوب به نظر نمی رسد. اگر زنان مشکل خاصی ندارند تا جایی که برایشان ممکن است کار نیمه وقت پیدا کنند تا بیشتر اوقات خود را در منزل و کنار فرزندانشان باشند.2

ج) نقش پدر در غیاب مادر: پدر باید در کنار مادر در امر تربیت نقش فعالی را ایفا کرده و شانه از این وظیفه‌ی مهم خالی نکند. برخی روان شناسان بر نقش پدر در تربیت بسیار تأکید داشته و معتقدند کودکانی که از پدر محروم هستند ، دچار «گرسنگی پدر» خواهند شد. کودکان این نیاز را دارند که با بزرگسال مذکری ارتباط برقرار کنند و هیجانات خود را کنترل کنند.3

د) حدود کار زن:

1-  در نظر گرفتن مصلحت خانواده .

2- رعایت مصلحت فرزندان.

3- رعایت مصلحت همسر.

4-  در نظر گرفتن مصلحت زن.

نتیجه:

مادران بیش از آن چیزی که ما تصور می کنیم در تربیت فرزند نقش دارند به طوری که آنها از تمام اعمال و رفتار مادر الگوبرداری می کنند. همچنین اثرات مثبت اشتغال بیشتر به نفع خود زنان است تا همسران و فرزندانشان؛ چرا که می توانند هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ نشان دادن تواناییهای خود در جامعه مفید بودن خود را به اثبات برسانند در حالی که بیشتر مادران شاغل اولویت در تربیت فرزند را نادیده گرفته و امور دیگر از جمله اشتغال را از اهمیت بیشتری برخوردار می دانند.

زنان شاغل با توجه به این که به ناچار مدتی از روز را در خارج از خانه می گذرانند مدتی از کودکان خود دور هستند که در نتیجه فرزندان آنان دچار مشکلاتی خواهند شد که قبلا اشاره شد. از آنجا که توسعه ی نیروی انسانی که امری مهم در پیشرفت و توسعه ی کشور است از طریق خانواده به خصوص مادران صورت می گیرد توجه این مسئله با اهمیت است. همچنین باتوجه به کار بیرون زنان شاغل و نیز کارهای خانه، آنان متحمل فشارهای سنگین و مضاعفی می گردند.

و اما راهکار:

الف) مادران مشاغل بایداولویت سنجی کرده و تمام جوانب را در نظر گرفته و در صورت نیاز اجتماع، وارد آن مشاغل شوند.

ب) پیشنهاد به همسران زنان شاغل که لازم است آنان تحولی در دیدگاه های خود داده و کمک کار همسر خود باشند.

ج) پیشنهاد به متولیان امور اجتماعی و دولت؛ از جمله دادن امتیازاتی به زنان خانه دار، در نظر گرفتن تسهیلاتی برای زنان شاغل، مجهز کردن شرکتها و مؤسسات به فنون پیشرفته و در اختیار گذاشتن این فنون به زنان شاغل تا با این کار عده زیادی از آنان بتوانند کارهای اداری را در منزل انجام دهند و همچنین برگزاری همایشهایی در زمینه اشتغال زنان و تربیت.

د) پیشنهاد به رسانه ها و مطبوعات که باید بیشتر به بررسی اشتغال زنان بپردازند و راهکارهایی را در جهت کاهش آسیب های اشتغال بر زنان بیان کنند. همچنین مطبوعات نقش مهمی را در توجه دادن زنان به نقش اصلی خود ایفا می کنند.

پی نوشت ها:

1- جمعی از دانش جویان و دانش پژوهان، جهاد جاودانه، قم، ستاد یادواره زنان شهید، استان قم، 1382، ص93 .

2- رک: علی، قائمی، روان شناسی و تربیت کودکان شاهد، ص291 .

3- رک: آدامز، میلنر و اسچرف، روان شناسی کودکان محروم از پدر، ترجمه: خسرو باقری و محمد عطاران، بی جا، بی نا، بی تا، صص10-8 .

4- علی، قائمی، نظام حیات خانواده در اسلام، تهران، انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ ششم، 1368، ص188.

منبع : مجله شمیم نرجس- باتغییر و تلخیص

مقالات مرتبط :

مادربزرگ آن لاین              

سه معضل مونثی دیگر                 

دو معضل از جنس مونث 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.