این كشته‏ى فتاده به هامون، حسین توست وین صید دست و پا زده در خون، حسین توست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

این كشته‏ى فتاده به هامون، حسین توست

پرچم امام حسین علیه السلام

این كشته‏ى فتاده به هامون، حسین توست

وین صید دست و پا زده در خون، حسین توست

این نخل‏تر، كز آتش جان سوز تشنگى

دود از زمین رسانده به گردون، حسین توست

این ماهى فتاده به دریاى خون، كه هست

زخم از ستاره، بر تنش افزون، حسین توست

این غرقه‏ى محیط شهادت، كه روى دشت

از موج خون او شده گلگون، حسین توست

این خشك لب فتاده‏ى دور از لب فرات

كز خون او، زمین شده جیحون، حسین توست

این شاه كم سپاه، كه با خیل اشك و آه

خرگاه، زین جهان زده بیرون، حسین توست

این قالب تپان، كه چنین مانده بر زمین

شاه شهید ناشده مدفون حسین توست

چون روى در بقیع، به زهرا خطاب كرد

وحش زمین و مرغ هوا را، كباب كرد

 

محتشم کاشانی