هشت کتاب سهراب سپهری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیست نام اشعار سهراب سپهری

گل زرد

. لیست به ترتیب دفاتر

. آوار آفتاب

. حجم سبز

. زندگی خواب ها

. شرق اندوه

. صدای پای آب

. ماه هیچ ما نگاه

. مرگ رنگ

. مسافر

 

آواز آفتاب

بی تار و پود طنین شاسوسا
گل آینه همراه آن برتر
روزنه های به رنگ ای نزدیک غبار لبخند
فراتر شکست کرانه دیاری دیگر
کو قطره ی وهم سایبان آرامش ما، ماییم پرچین راز
آوای گیاه میوه تاریک شب هم آهنگی
دروگران پگاه راه واره گردش سایه ها
برتر از پرواز نیایش نزدیک آی
... (شعر سهراب) موج نوازشی، ای گرداب بیرابه ای در آفتاب
خوابی در هیاهو تارا در سفر آن سوها
ای همه سیماها محراب

 

حجم سبز

 

از روی پلک شب روشنی من، گل،آب و پیامی در راه
ساده رنگ آب درگلستانه
غربت پیغام ماهی ها نشانی
واحه ای در لحظه پشت دریاها تپش سایه دوست
صدای دیدار شب تنهایی خوب سوره تماشا
پرهای زمزمه ورق روشن وقت آفتابی
جنبش واژه زیست از سبز به سبز ندای آغاز
به باغ همسفران دوست همیشه
تا نبض خیس صبح

 

زندگی خوابها

این دفتر مشتمل بر شانزده شعر است که در سال 1332 به چاپ رسید:

 

خواب تلخ مرغ افسانه لولوی شیشه‌ها
گل کاشی جهنم سرگردان برخورد
باغی در صدا پاداش پرده
فانوس خیس نیلوفر لحظه گمشده
مرز گمشده یادبود سفر
بی پاسخ

 

گلزار، گل شقایق

شرق اندوه

این دفتر مشتمل بر بیست و پنج شعر می باشد که در سال 1340 به چاپ رسید :

 

روانه هلا پادمه
چند هایی شکپوی
نه به سنگ و نا
پاراه شیطان هم شورم را
bodhi گزار لب آب
هنگامی تا تنها باد
تراو وید و شکستم ، و دویدم، و فتادم
نیایش به زمین و چه تنها
تا گل هیچ

 

ما هیچ، ما نگاه

 

ای شور، ای قدیم نزدیک دورها وقت لطیف شن
اکنون هبوط رنگ از آب ها به بعد هم سطر، هم سپید
اینجا پرنده بود متن قدیم شب بی روزها عروسک
چشمان یک عبور تنهای منظره سمت خیال دوست
اینجا همیشه تیه تا انتهای حضور

 

مرگ رنگ

در قیر شب دود می خیزد سپیده
مرغ معما روشن شب سراب
رو به غروب غمی غمناک خراب
جان گرفته دلسرد دره خاموش
دنگ... نایاب دیوار
مرگ رنگ دریا و مرد نقش
سرگذشت وهم با مرغ معما
سرود زهر