تبیان، دستیار زندگی
سال میان دو پلك را ثانیه هایی شبیه راز تولد بدرقه كردند. كم كم ، در ارتفاع خیس ملاقات صومعه ی نورساخته می شد. حادثه از جنس ترس بود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اكنون هبوط رنگ

گل نرگس ، نارنجی

سال میان دو پلك را

ثانیه هایی شبیه راز تولد

بدرقه كردند.

كم كم ، در ارتفاع خیس ملاقات

صومعه ی نور

ساخته می شد.

حادثه از جنس ترس بود.

ترس

وارد تركیب سنگ ها می شد.

حنجره ای در ضخامت خنك باد

غربت یك دوست را

زمزمه می كرد.

از سر باران

تا ته پاییز

تجربه های كبوترانه روان بود.

باران وقتی كه ایستاد

منظره اوراق بود.

وسعت مرطوب

از نفس افتاد.

قوس قزح در دهان حوصله ی ما

آب شد.