تبیان، دستیار زندگی
باز آمدم از چشمه ی خواب، كوزه ی تر در دستم. مرغانی می‌خواندند. نیلوفر وا می‌شد. كوزه ی تر بشكستم. در بستم و در ایوان تماشای تو بنشستم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزار

گل زنبق، بنفش

باز آمدم از چشمه ی خواب، كوزه ی تر در دستم.

مرغانی می‌خواندند. نیلوفر وا می‌شد. كوزه ی تر بشكستم.

در بستم

و در ایوان تماشای تو بنشستم.