آری، ما غنچه ی یك خوابیم. – غنچه خواب؟ آیا می‌شكفیم؟ – یك روزی، بی جنبش برگ. – اینجا؟ – نی، در دره ی مرگ. – تاریكی ، تنهایی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

و

گل آفتابگردان

آری، ما غنچه ی یك خوابیم.

– غنچه خواب؟ آیا می‌شكفیم؟

– یك روزی، بی جنبش برگ.

– اینجا؟

– نی، در دره ی مرگ.

– تاریكی ، تنهایی.

– نی‌، خلوت زیبایی.

– به تماشا چه كسی می‌آید، چه كسی ما را می‌بوید؟

- ...

– و به بادی پرپر . . . ؟

- ...

– و فرودی دیگر؟

- ...