تبیان، دستیار زندگی
شما زمانی كه پشت فرمان اتومبیل نشسته اید و فارغ و بی خیال به پدال گاز فشار می آورید و در خیابان های تنگ و فشرده و یا كوچه های پیچ  در پیچ مرتباً به سرعت خود می افزایید، هیچ فكر كرده اید كه ممكن است چند لحظه دیگر، چند م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كودكان و حوادث رانندگی

شما زمانی كه پشت فرمان اتومبیل نشسته اید و فارغ و بی خیال به پدال گاز فشار می آورید و در خیابان های تنگ و فشرده و یا كوچه های پیچ  در پیچ مرتباً به سرعت خود می افزایید، هیچ فكر كرده اید كه ممكن است چند لحظه دیگر، چند متر بالاتر، سر یك پیچ ، ناگهان كودك شاد و سالمی ، در مقابل اتومبیل شما ظاهر شود و قبل از آن كه متوجه شوید، حادثه ای رخ دهد ؛ حادثه ای كه به هیچ وجه برای او، برای شما و برای پدر و مادر چشم انتظارش قابل جبران نیست . آن لحظه ای كه باز هم راحت و آسوده ، پشت فرمان مشغول صحبت و شوخی با همنشین خود هستید، این احساس را پیدا كرده اید و این اندیشه را داشته اید كه ممكن است همین بی فكری شما، همین عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی ، حوادث مرگباری را به وجود آورد ، و چه بسا امكان دارد این رویداد خطرناك و مرگ آفرین برای همسایگان شما، برای نزدیكان شما، برای خواهرزاده ، برادرزاده و یا حتی برای كودك شخص شما به وجود آید. همچنان كه تاكنون نظایر آن فراوان دیده شده است كه برخی از رانندگان بر اثر بی احتیاطی ، كودك و جگرگوشه ی خود را زیر گرفته و به قتل رسانده اند . تردیدی نیست كه رانندگی ، در همه جای دنیا، حادثه ساز و حتی مرگ آفرین است . اما در این هم شك و شبهه ای نیست كه هر یك از ما نیز در نظم و آرامش و جلوگیری از تصادف سهم بزرگی داریم. اگر من و شما و دیگران كه در پشت فرمان اتومبیل نشسته ایم ، تلاش كنیم تا مقررات راهنمایی و رانندگی و مقررات ایمنی را رعایت كنیم  و اگر لحظه ای فكر كنیم و خود را جای گروه عابر پیاده قرار دهیم و مشكلات آنها را در عبور از خیابان ها و كوچه ها در نظر گیریم و از لجاج و عناد در راندن و سبقت گرفتن های بی جا بپرهیزیم كنیم ، مسلماً خود را از درگیری با بسیاری از مشكلات ناگهانی كه ناشی از تصادف می باشد، رهانیده ایم .

عده ای تصور می كنند كه در رانندگی از سابقه، تجربه و مهارت كافی بهره مند و برخوردار هستند و به همین دلیل ، كمتر به اطراف توجه دارند، باید دانست اطمینان و اعتماد به تجربه و مهارت نمی تواند به هنگام وقوع  حادثه، صد درصد پشتوانه باشد ؛ زیرا حادثه یك باره و ناگهانی روی می دهد .

اما پدران و مادران وظیفه ی  مهم تری به عهده دارند . آنها نیز مكلف هستند كه قبل ازهر چیز نونهالان خود را با  روش های عبور از كوچه ها وعرض خیابان ها آشنا سازند و به عنوان یك مربی و راهنما او را در مسائل ترافیك هدایت و ارشاد كنند. در حالی كه بسیاری از ما نه تنها با اعمال و رفتار و كردار خود نمی توانیم در هدایت و ارشاد كودك، صادق و راستین باشیم؛ بلكه ناخودآگاه او را در جهت عكس قضیه راهنمایی می كنیم . هنوز بسیاری از بزرگ ترها و پدران و مادران در حالی كه ظاهراً دست بچه های خود را به دست می گیرند سواره رو را بر پیاده رو ترجیح می دهند و بی جهت از لابلای ماشین ها و اتومبیل ها عبور می كنند و انگار نمی دانند كه پیاده رو برای عابر پیاده ، و سواره رو را برای اتومبیل ها ساخته اند تا هریك از آنها به آزادی و راحتی بتوانند به عبور خود ادامه دهند و یا آن كه راهپیمایی از قسمت وسط  خیابان را امتیاز و افتخاری می دانند! بسیار دیده شده آدم هایی به ظاهر كامل وعاقل به هنگام عبور از وسط خیابان و یا حداقل پیاده رو، به دوستی برخورد كرده و با او به گفتگو و حال و احوال ایستاده اند. این عمل وقتی در پیاده روصورت می گیرد به ظاهر شاید اشكال چندانی  نداشته باشد، ولی بلاشك نتایج نامطلوب در پی دارد. زیرا فرزندان ما ناخودآگاه از رفتار ما پیروی كرده و در حاشیه خیابان به گفت و گو یا بازی مشغول می شوند و حوادثی تلخ به بار می آورند . آیا سزاوار است در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات، كودك شما جان خود را از دست بدهد ؟

به راستی شما كه وقتی كودكتان به یك بیماری ساده مبتلا می شود، خود را به هر دری می زنید ، او را نزد پزشك می برید و هرگونه هزینه را متحمل می شوید  تا او زودتر سلامت خود را باز یابد، چرا نباید وی را از حوادث تلخ و مرگبار رانندگی و مقررات عبور و مرور آگاه سازید و از او بخواهید با پلیس كه حافظ جان اوست همكاری كند و از انجام هر نوع خلافی بپرهیزد . علاوه بر والدین ، مربیان و معلمان باید تا حد امكان دقایقی از ساعات درس را به آموزش كودكان در مسائل اجتماعی اختصاص دهند و به آنها بیاموزند كه آمد و شد نادرست، عواقبی شوم در بر دارد.

بیایید، از همین امروز و ازهمین لحظه تصمیم بگیریم از هر موقعیتی برای آشنایی كودكان به طریقه عبور از خیابان ها و گذرگاه ها بهره بگیریم و او را به نحوه ی عبور از خطوط عابر پیاده مخصوصاً به هنگام بارندگی و یخبندان آشنا سازیم و ازهمین لحظه تصمیم بگیریم كه در پشت فرمان آهسته تربرانیم و مقررات راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت كنیم تا از دردسرها و مشكلات بعدی و از پشیمانی ها و حوادث آتی پرهیز كرده باشیم.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.