تبیان، دستیار زندگی
ی 20 اسفند ماه 1382 فروغ آفتاب ‎ نوروز در رشتخوار  تهران‎ ـ رشتخوار یا شهر فروغ آفتاب‎ در200 كیلومتری‎ جنوب‎ شرق‎ مشهد به‎ روایات‎ تاریخی‎ یكی‎‎ازآخرین‎ شهرهایی است‎ كه‎هنگام‎‎ ورود اسلام به‎ ایران‎‎‎‎ پیروان دین زرتشت‎ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 20 اسفند ماه 1382

فروغ آفتاب

نوروز در رشتخوار

تهران‎ ـ رشتخوار یا شهر فروغ آفتاب‎ در200 كیلومتری‎ جنوب‎ شرق‎ مشهد به‎ روایات‎ تاریخی‎ یكی‎‎ازآخرین‎ شهرهایی است‎ كه‎هنگام‎‎ ورود اسلام به‎ ایران‎‎‎‎ پیروان دین زرتشت‎ آن را بنا كردند.

آثار موجود در این‎‎ خطه‎ همچون بقایای‎ شهر كهن‎ «جیزد» كه‎ در سال736 هجری‎‎ قمـری بر اثر زلزله‎ از میان‎ رفت‎ نیز حكـایـتگـر پیشینه‎ تاریخی‎‎ این‎ شهر و رونق‎ و آبادانـی آن‎‎ در عهد كهن است‎.

مسجد جامع‎ تاریخی‎ متـعلـق‎ بـه‎ دوران‎ تیموریان‎‎، مقبره‎ میرقوام‎الـدیـن از آثـار دوره‎ سلجوقیان‎ در روستای‎ نوق‎، پل‎ تاریخـی‎ چهل‎‎‎ ماه‎‎ مربوط به دوران‎ قبل از اسلام‎، پـل تاریخی‎ خاون‎‎ یاور ملك‎آباد مربوط به‎ دوران قاجار و خانه‎ قرایی‎ از دیگر آثار نمایانگر هویت‎ ریشه‎دار رشتخوار در تاریخ‎ هستند.

جاذبه‎‎ های‎ طبیعی‎ این‎ خطه نیز شـامـل‎ دره‎ علی‎آباد، بند نوق‎ و تفرجگـاه هـای‎ سـد شهید یعقوبی‎، دریز، پیـر یـاهـو، آب‎ گـرم‎ گرماب‎‎، دره‎‎ غـرقـاب، كـال‎ سـوهـه و مـزار چهارشنبه‎‎ از دیگر مكان های‎ رشتخوار است‎ كه گردشگران‎‎‎ و مسافران نوروزی‎ این منطقه‎ مـی‎ توانند از آن‎‎ دیدن كنند.

مراتع‎ و دشتهای‎ این‎‎ شهرستان در بهار پوشیده‎‎‎ از گونه های‎ مختلف‎ پونه، سـوسـن‎ و لاله‎‎های‎‎ وحشی‎‎ رنگارنگ‎، جنگلهای طبیعی پسته و زرشك‎‎‎‎ همراه‎‎ دسته های‎ لك و لك، كبك و بـزكوهی‎‎ اطراف‎ چشمه‎ سار و سایر منابع‎ آبـی و گندم زارهای‎‎‎ سرسبز از دیگر جلوه‎های زیبـای رشتخوار است‎.

جذابیت های‎ طبیعی‎ این‎‎ خطه‎ چنـان اسـت‎ كه‎‎ حكیم‎‎ ابوالقاسم فردوسی‎ در شاهنامه خود رشتخوار را سرزمینی‎ خوانده‎‎ است‎ كـه رستـم‎ را مجذوب‎ ساخـت‎ تـا چنـدی‎‎ در دامنـه‎ هـای سرسبز آن‎ استراحت‎ كند.

شهرستان‎ رشتخوار برای‎ آنـانكـه‎ قصـد دارند در ایام‎ نوروز سری‎ به‎ زیارتگـاه هـا بزنند نیز جذاب‎ است‎.

آرامگاه‎ پیرفاضل‎‎ در بخش‎ جنگـل، پیـر یاهو در سعادت‎ آباد بخـش‎ مـركـزی‎ و مـزار كاریز در شهر رشتخوار از نوادگان‎ امام‎ رضا(ع) از جمله‎ این‎ زیارتگاه ها هستند.