تبیان، دستیار زندگی
ماه 1382 جاذبه های دیدنی استان یزد تهران‎‎ ـ گردشگران داخلی‎‎ وخارجی همواره‎‎ به جاذبه‎ های‎ تاریخی‎‎ و طبیعی در قلـب‎ كـویـر ایران‎ توجه‎ می‎ كنند. به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر، بنای مسجد جامع‎ كبیر به‎‎ عنوان‎ مجمـوعـه ای‎...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 20 بهمن ماه 1382

جاذبه های دیدنی استان یزد

تهران‎‎ ـ گردشگران داخلی‎‎ وخارجی همواره‎‎ به جاذبه‎ های‎ تاریخی‎‎ و طبیعی در قلـب‎ كـویـر ایران‎ توجه‎ می‎ كنند.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر، بنای مسجد جامع‎ كبیر به‎‎ عنوان‎ مجمـوعـه ای‎ از هـنـر معماری،‎ باغ دولت‎ آباد، مـجمـوعـه‎ امـیـر چخماق‎، زندان‎ اسكندر، بقعـه‎‎ دوازده امـام‎، آتشكده‎‎‎، گنجینه آیینه و روشنایـی‎، حـمـام‎ خان‎ و ده ها اثر دیگر از جمله‎ آثار تاریخی‎ و جاذبه‎ های‎ باستانی‎ استان‎ یزد است‎.

عـلاوه‎ بـر آن‎ منـاطق‎ ییـلاقــی‎ اطراف‎ شیركوه‎‎‎‎، سرو 4 هزار ساله ابركـوه، چشـمـه غربال بیز مهریز، آبشار دره‎ گاهـان‎ تـفـت‎، موزه‎ مردم‎ شنـاسـی‎ و پیـرسبـز چـك‎‎ چـك در اردكان‎‎، بناهای‎ نارین قلعه‎، كاروانسـرا و چاپارخانه‎ در میبد و باغ گلشـن‎ درطبـس‎ از جمله‎‎ جاذبه های‎ طبیعی‎ استان‎ یزد است‎.