تبیان، دستیار زندگی
ل دیگر این مرز و بوم را صدها سال پیش برخاک نشانده ؟ کدام دل امیدوارآن دست پر توان را همراهی کرده که نهالش این چنین کهنسال و همچنان سبز باقی مانده ، آدمیان را به نظاره نشسته است؟ تبیان در نظر دارد جمعی از این دستان پرتوان و دل...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کدام دست پربرکتی بوده است که سرو رودبار و یا درخت های کهنسال دیگر این مرز و بوم را صدها سال پیش برخاک نشانده ؟ کدام دل امیدوارآن دست پر توان را همراهی کرده که نهالش این چنین کهنسال و همچنان سبز باقی مانده ، آدمیان را به نظاره نشسته است؟ تبیان در نظر دارد جمعی از این دستان پرتوان و دلهای شکوفان از امید را به مراسم درختکاری دعوت کند. اعضای عزیز تهرانی (اعم از تائید نهایی و تایید اولیه) آنانکه مایلند درختی بنشانند و بدین گونه از خود اثری سبز و ماندگار بر جای نهند فرم زیر را پرکرده و برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی نمایند. وعده ما چهارشنبه 20/12/82 ساعت 8 صبح ، میدان فلسطین تهران.