تبیان، دستیار زندگی
موسیقی فیلم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نام و موسیقی فیلم ها

دوئل ( قسمت دوم )

56K -128K - 256K

دوئل ( قسمت اول )

56K - 64K -128K - 256K

دو زن ( 128K - 64k - 56k )

ای ایران ( 56K2 - 56k1 - 56k )

عروس آتش ( 128K - 56k - 28k )

خواهران غریب ( 128K - 56k - 28k )

کیسه برنج ( 128K - 56k - 28k )

عبور از غبار ( 128K - 56k - 28k )

عشق بدون مرز ( 128K - 64k - 56k )

سگ کشی ( 128K - 64k - 56k )

گال

سایه خیال

معادله ( 128K - 64k - 56k )

لیلی با من است

گلنار

كفشهای میرزا نوروز

مدرسه موشها

بالای شهر، پائین شهر (1-2-3-4-5-6-7-8)

خواستگاری

توبه نصوح (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11)

کیمیا

دختر شیرینی فروش (1-2-3-4-5-6-7-8)

نان،عشق، ... ( 1-2-3-4-5 )

قارچ سمی (1-2-3-4-5-6 -7)

تارزن و تارزان (1-2-3-4-5 )

از كرخه تا راین  ( 1 - 2 )

ارتفاع پست (1-2-3-4 )

رنگ خدا

خانه دوست کجاست؟

نامزدی

جاده های سرد

مادر

باشو ، غریبه کوچک