تبیان، دستیار زندگی
اندرزهای دینی ( قسمت پنجم ) 1.    هركس كه عجله كند لغزش هایش زیاد خواهد بود. 2.    از لجاجت بپرهیز كه اولش نادانی و آخرش پشیمانی است. 3.    هر كس كه خوردنش كم شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر می خواهی قوی ترین مردم باشی ...

اندرزهای دینی ( قسمت پنجم )

1.    هركس كه عجله كند لغزش هایش زیاد خواهد بود.

2.    از لجاجت بپرهیز كه اولش نادانی و آخرش پشیمانی است.

3.    هر كس كه خوردنش كم شود فكرش شفاف و با صفا می شود.

4.    همیشه این سه اصل را به خاطر داشته باش : توانایی ، انعطاف ، شهامت .

5.    وقتی در كاری شكست می خوری ، عذر و بهانه نیاور .

6.    كسی كه دوست دارد قوی ترین مردم باشد باید بر خدا توكل كند.

7.    عذاب آخرت به خاطر سخن چینی ، غیبت و دروغ است.

8.    بهترین صدقه ها، نگهداری زبان است.

9.    سخن چین وارد بهشت نمی شود.

10. بهشت بر غیبت كنندگان و سخن چینان حرام است .

11. كسی كه مؤمنی را خوار شمارد خدا او را ذلیل خواهد كرد.

12. ریشه های كفر سه چیز است: حرص ، تكبر و حسد.

13. حسد ایمان را می خورد همان گونه كه آتش هیزم را از بین می برد.

14.  حسد ایمان را در قلب انسان آب می كند ، آن گونه كه یخ  و برف در آب ذوب می شوند.

15.  مؤمن غبطه نمی خورد و رشك نمی برد ؛ ولی منافق حسد می ورزد و غبطه می خورد.

16.  حسودان از سلامت جسم خود غفلت دارند.

17. شخص حسود قبل از این كه به محسود زیان برساند به خود زیان می رساند.

18.  بدترین مردم در زندگی ، حسودان هستند.

19.   غضب ایمان را فاسد می كند ، همان گونه كه سركه عسل را تباه می سازد.

20.  غضب كلید هربدی است .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.