تبیان، دستیار زندگی
صدای شهید محسن اسدی(افسر همراه سردار شهید احمد کاظمی)در لحظات سقوط هواپیما
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لحضات وداع با شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

صدای شهید محسن اسدی (افسر همراه سردار شهید احمد کاظمی) در لحظات سقوط هواپیما              play                 download