تبیان، دستیار زندگی
راین مبحث سعی نموده ایم تا سیمای زن را در ادیان مختلف اجمالا مورد بررسی قرار دهیم تا شاید زمینه ای را جهت تحقیقات بیشتر فراهم آورد: زن از دیدگاه مسیحیت: در این شریعت آسمانی و الهی که از دستبرد تحریفگران کلام خد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زن درادیان

دراین مبحث سعی نموده ایم تا سیمای زن را در ادیان مختلف اجمالا مورد بررسی قرار دهیم تا شاید زمینه ای را جهت تحقیقات بیشتر فراهم آورد:

زن از دیدگاه مسیحیت: در این شریعت آسمانی و الهی که از دستبرد تحریفگران کلام خدا مصون نمانده است وبر اساس روایت دیرینه، بر اصالت گناه استوار است. گناه از زن آغاز شد و او مسئول گناه بشرمعرفی گردیده است.

-        پولس مقدس نخستین پیشوای مسیحیت دراین باره می گوید: آدم فریب نخورد، بلکه از ناحیه زن فریب خورد. بگذارید زن با همه مشقتهایی که دارد ، سکوت را بیاموزد.من نمی توانم این را تحمل کنم که شاهد باشم زنی درس بخواند و بر شوهر خویش تسلط یابد.

-         ترتولین مقدس نیز می گوید: شما زنها هریک حوایید. مجازات خدا بر شما تاکنون ادامه دارد. شما زنها دروازه های شیطان هستید. شما از درخت ممنوعه میوه چیدید و قانون الهی را شکستید. مرگ پسر خدا به واسطه شما است.

دراین حرام نه تنها زن عامل نافرمانی و گناه است بلکه به نوشته (وستر مارک) در شورای مارکون یک نفر کشیش عالی مقام اظهار داشت : " زن متعلق به نوع بشر نیست ."

همچنین کلیسای ارتدوکس یونانی در اواخر قرن 17 میلادی، منکر وجود روح برای زن شده و موجودیتی برای او قائل نمی شود.

سیمای زن در آیین یهود:دراین آئین الهی ، زن جاودانه عنصری پلید، مظهر عصیان، تجلیگاه گناه و مورد لعن بوده است. اعتقاداتشان مبتنی بر آغاز گناه از ناحیه زن است.از این رو زن همیشه مایه فساد و طغیان قلمداد می شود و اینگونه می پندارند که : " ما به وسیله زن است که می میریم ."

در جامعه یهود، زن سرچشمه شرارتهای مرد معرفی و کاملا بی ارزش شناخته شده و هر نوع اهانتی بر او روا داشته می شود.

آئین بودا:دراین مسلک زن اگر چه موجودی است با ظاهر فرشتگان ، اما در حفرات عمیق قلبش روح شیطانی نهفته و دام گسترده و خطرناک شیطان است . ازاینرو تا مدتی هیچ زنی را به کیش خود نمی پذیرفتند و اظهار می داشتند: " خدایا ما را از شر شیطان و نفس لئیم و زن، حفظ کن. " شعار آنان این بود که: " نجات، در مصاحبت با زن تحصیل نمی شود."

مکتب اسلام:این شریعت جاوید الهی که به عنوان برترین و کاملترین دین معرفی شده است نسبت به زن ، عالیترین دیدگاه را دارا است . اسلام مکتبی است که قائل به تساویحقوق زن و مرد، استقلال، حق مالکیت و سرشت انسانی و غیره برای زن شده و بلکه نخستین منادی بزرگآزادی زن است.

اسلام آفرینش زن را از نشانه های خدای سبحان معرفی می کند به پیامبر گرامی اسلام دختری عطا می کند که او را  کوثر می نامد. در اسلام هر کجا مردان بزرگ ستایش می شوند ، نام زنی بزرگ و شایسته نیز در کنارش یاد آور شده است .اسلام در همه جا زنان قهرمان را می ستاید.

در این آیین الهی که برترینِ دین است ، تفاوت بین مرد و زن تنها در ویژگیهای طبیعی ایشان مقرر شده وملاک برتری انسانها تقوا بیان شده است  .

... " اِنَّ اَکْرَمَکُم عِنْدَ الله اَتْقکُمْ "...

منابع:انجیل لوقا ، فصل 7 ، آیات 32-7 .

روایت سفرلاویان - باب 5 - آیات 19 به بعد.

مقداری برگرفته از کتاب زن از دیدگاه ادیان از دکتر احمد علی افتخاری .