تبیان، دستیار زندگی
ه 1382 عكس های عزاداری دوران قاجاریه در كاخ گلستان 330 قطعه عكس از مجموعه عكس های آلبوم خانه كاخ گلستان كه شامل عكس هایی از سلسله قاجاریه به بعد است، به مراسم عزاداری امام حسین (ع) تعلق دارد. به گزارش «میراث خبر» ، در آلبوم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 14 اسفند ماه 1382

عكس های عزاداری دوران قاجاریه در كاخ گلستان

330 قطعه عكس از مجموعه عكس های آلبوم خانه كاخ گلستان كه شامل عكس هایی از سلسله قاجاریه به بعد است، به مراسم عزاداری امام حسین (ع) تعلق دارد.

به گزارش «میراث خبر» ، در آلبوم خانه كاخ گلستان بیش از 42 هزار قطعه عكس وجود دارد كه از آن بین 330 قطعه عكس متعلق به مراسم عزاداری، تعزیه و شبیه خوانی و همین طور اشخاص مرتبط با تعزیه مانند تعزیه خوان و بازیگران و محل عزاداری هاست.

«سید جواد هستی» ، سرپرست اموال آلبوم خانه و شیشه های دوره قاجار كاخ گلستان درباره مختصات این عكس ها چنین توضیح می دهد: «این عكس ها در اندازه های متفاوت از 13 در 18 سانتی متر تا 30 در 40 سانتی متر است و تعدادی از آنها به همراه شیشه های همراهشان نگهداری می شود.»

او زمان عكسبرداری از این مراسم، را از سال 1276 ه.ق به بعد دانست و افزود: «محل عكسبرداری این عكس ها تهران و شهرستان هاست و هیچ كدام از آنها را ناصرالدین شاه شخصاً نگرفته است.»

از مكان های عزاداری كه در این عكس ها به چشم می خورد می توان به تكیه دولت، تكیه كامرانیه (نایب السلطنه)، تكیه سلطنت آباد، تكیه صاحبقرانیه، تكیه خوانساری و تكیه عزیز السلطان اشاره كرد كه همگی از بین رفته اند.

از تعداد این 330 قطعه عكس، تعداد 100 قطعه از آن در كتابی ویژه تعزیه كه به زودی منتشر می شود، چاپ خواهد شد.