تبیان، دستیار زندگی
م2 محل بازی نتیجه نام داوران 10 هزار نفر پنجشنبه 7/12/82 استقلال فرزاد مجیدی(51) ابومسلم تختی مشهد 0-1 مسعود مرادی-  داود زاده جعفری- تركی 1000نفر پنجشنبه 7/12/82 استقلال اهواز داود حقی(58) فجر سپاسی مهرزاد مهدنچی(48) ور...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعداد تماشاگر

زمان بازیتیم1تیم2محل بازینتیجهنام داوران
10 هزار نفر

پنجشنبه

7/12/82

استقلال

فرزاد مجیدی(51)

ابومسلم

تختی مشهد

0-1

مسعود مرادی-

داود زاده

جعفری- تركی

1000نفر

پنجشنبه

7/12/82

استقلال اهواز

داود حقی(58)

فجر سپاسی

مهرزاد مهدنچی(48)

ورزشگاه حافظیه شیراز

1-1

اصفهانیان- ساعی

رجب لو- حقیقت جو

25 هزار نفر

پنجشنبه

7/12/82

فولاد خوزستان

كلاه كج(26)

حاجی نجف(50)

مبعلی(61)

برق شیراز

تختی اهواز

0-3

یدی- فروغی

نیك فر- گودرزی

25 هزارنفر

پنجشنبه

7/12/82

پاس

نكونام(3و67)

برپانی(59)

عزیزی(87)

پرسپولیس

شكوری (45)

ترائوره(81)

دائی(83)

آزادی

3-4

خسروی- صفیری

بك پور- مظفری

5 هزار نفر

پنجشنبه

7/12/82

سایپاپگاه گیلانشهید عضدی رشت

0-0

رحیمی مقدم

تقی پور- فهیمی راد