تبیان، دستیار زندگی
تمرینات ذهنی و جسمانی مهارت در ضربات پنالتی را افزایش می‌دهد نتایج یك پایان‌نامه نشان داد كه فوتبالیستهایی كه از تركیب تمرینات ذهنی و جسمانی استفاده كرده‌اند، پیشرفت بیشتری (در مهارت ضربات پنالتی) نسبت به فوتبالیست‌هایی كه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انجام تركیب تمرینات ذهنی و جسمانی مهارت در ضربات پنالتی را افزایش می‌دهد

نتایج یك پایان‌نامه نشان داد كه فوتبالیستهایی كه از تركیب تمرینات ذهنی و جسمانی استفاده كرده‌اند، پیشرفت بیشتری (در مهارت ضربات پنالتی) نسبت به فوتبالیست‌هایی كه فقط از تمرین جسمانی استفاده نمودند داشته‌اند.

ایرج عیوضی در پایان‌نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی خود با عنوان «مطالعه تاثیر یك برنامه تمرین ذهنی همراه با تمرینات جسمانی بر میزان افزایش دقت ضربه پنالتی در بازیكنان تیم‌های فوتبال دبیرستانها و هنرستانهای شهرستان سنندج» آورده است: برنامه تمرین تركیبی ذهنی و عملی (جسمانی)، ضربه پنالتی فوتبال به مدت ‌٢٤ جلسه و در هر جلسه ‌٥/٢٢ دقیقه‌ (‌١٥ دقیقه تمرین عملی - ‌٥/٧ دقیقه تمرین ذهنی) اثرات مفید و سودمندی در پیشرفت این مهارت دارد. لذا می‌توان از تمرین ذهنی به عنوان ابزاری سودمند برای پیشبرد مهارت پنالتی فوتبال استفاده كرد و به جای اینكه فقط مدت زیادی را صرف تمرین عملی كرده و سبب خستگی جسمی و روحی افراد شد، تركیبی از برنامه تمرین ذهنی و عملی را به كار برد، كه هم كارایی و اثرات مفید بیشتری دارد و هم سبب خستگی جسمانی و روحی نمی‌شود.

در ادامه این پایان‌نامه آمده است: ‌نتایج آزمون فرضیه نشان داد كه پس آزمون گروه تجربی ‌٢ كه تمرینات عملی به همراه تمرینات ذهنی انجام داده بود در مقایسه با پس آزمون گروه تجربی ‌١ كه فقط تمرینات عملی انجام داده بودند در سطح a=0/‌٠٥تفاوت معنی‌دار دارد. یعنی با ‌٩٥ درصد اطمینان وضعیت گروه تجربی دو در مقایسه با گروه تجربی یك بهتر است.

به این ترتیب فرضیه این تحقیق كه بیان می‌دارد تاثیر دو روش تمرینات عملی زدن ضربات پنالتی فوتبال و تمرینات عملی زدن ضربات پنالتی فوتبال به همراه تمرین ذهنی مهارت پنالتی به روش هیك من تفاوت معنی‌دار دارد، تایید می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت كه این تمرینات بر اجرای مهارت و دقت آزمودنیها تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد و افراد گروه تجربی دو در مقایسه با گروه تجربی یك پیشرفت قابل توجه و معنی داری نموده‌اند.

در بخش دیگری از این پایان نامه كه در سال ‌١٣٨٠ با راهنمایی دكتر محمد علی اصلانخانی در دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده، آمده است: ضعف پژوهش و تحقیقات علمی در زمینه‌های مختلف و بخصوص روانشناسی و یادگیری در ورزش كشور سبب عقب ماندن كاروان ورزشی ایران از قافله ورزش دنیا شده است. در حالیكه كشورهای مختلف با سرعت روزافزون و با تكیه بر پژوهش‌های علمی به پیشرفت‌های چشمگیری دست می‌یابند، ورزش ایران حركتی كند در این زمینه دارد.

همچنین در این زمینه تحقیقات انجام شده برای استفاده مربیان بسیار كم است. به همین دلیل و به علت محدودیتهای زمانی و اقتصادی مربیان باید با كمترین امكانات و در كمترین زمان ممكن، بیشترین نتیجه را از برنامه‌های خود بگیرند. با توجه به تحقیقات اندك انجام شده چنین به نظر می‌رسد كه تمرین ذهنی در یادگیری مهارتها، افزایش دقت در ورزشهای مختلف و تمام جنبه‌های زندگی فرد تاثیر دارد. چون دسترسی به این نوع تمرینات، ساده و آسان و مقرون به صرفه از جهت امكانات و تجهیزات ورزشی و زمان است، لذا می‌تواند شیوه تمرینی بسیار مفیدی با توجه به محدودیتهای ذكر شده فوق باشد.

مؤلف در بخش پیشنهادات این پایان‌نامه پیشنهاد كرده است كه مربیان فوتبال در سطوح مختلف اعم از نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان از این روش تمرینی استفاده نمایند.

در خاتمه این پایان نامه نیز پیشنهاد شده مربیان تیم ملی جوانان و بزرگسالان فوتبال با توجه به باخت تیم از طریق ضربات پنالتی در مسابقات حساس از این شیوه تمرینی در تمرینات خود استفاده كنند.

گفتنی است: ‌جامعه آماری این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانها و هنرستانهای شهرستان سنندج عضو تیم فوتبال مدارس خود، هستند.

نمونه تحقیق ‌٣٢ نفر بوده كه به صورت تصادفی جهت شركت در پژوهش انتخاب شده و در دو گروه ‌١٦ نفری، تجربی ‌١ و ‌٢ تقسیم شده‌اند.