تبیان، دستیار زندگی
به کعبه می نگرم. به این می اندیشم که چگونه می توان بی جهتی را در زمین ، نشان داد؟ تنها بدین گونه که تمامی جهات متناقض را با هم جمع کرد ،تا هر جهتی ، جهت نقیض خود را نفی کند ، و آنگاه ، ذهن ، از آن ، به بی جهتی پی برد . تمامی جهات چند تا است ؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کعبه

به کعبه می نگرم. به این می اندیشم که چگونه می توان بی جهتی را در زمین ، نشان داد؟

تنها بدین گونه که تمامی جهات متناقض را با هم جمع کرد ،تا هر جهتی ، جهت نقیض خود را نفی کند ، و آنگاه ، ذهن ، از آن ، به بی جهتی پی برد .

تمامی جهات چند تا است ؟

شش تا

و تنها شکلی که این هر شش جهت را در خود جمع دارد ، چیست ؟ مکعب

و مکعب ، یعنی همه جهات ،

و همه جهات ، یعنی بی جهتی

و رمز عینی آن :

کعبه

و این است که  درون کعبه ، به هر جهتی نماز بری، رو به او نماز برده ای.

و کعبه ، رو به همه ، رو به هیچ ، همه جا  و هیچ جا .

همه سوئی یا بی سوئی، خدا

رمز آن کعبه

اما ...

شگفتا! کعبه، در قسمت غرب، ضمیمه ای دارد که شکل آن را تغییر داده است، بدان جهت داده است.

این چیست ؟

دیواره کوتاهی ، هلالی شکل ، رو به کعبه

نامش؟

حجر اسماعیل!

کعبه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.