تبیان، دستیار زندگی
. جملات و سخنان امام هادی علیه السلام
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جرعه نور

حرم امام هادی

احادیث امام هادی علیه السلام

1. فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.

(المحجة‌ البیضاء ، ج‌ 5 ، ص‌ 225)

2. براى‌ خداوند بقعه‌هایى‌ است‌ كه‌ دوست‌ دارد در آنها به‌ درگاه‌ او دعا شود و دعاى‌ دعاكننده‌ را به‌ اجابت‌ رساند ، و حائر حسین‌ (ع‌) یكى‌ از آنهاست‌.

(تحف‌العقول‌ ، ص‌ 510)

3. هر كس‌ از خدا بترسد ، مردم‌ از او بترسند ، و هر كه‌ خدا را اطاعت‌ كند ، از او اطاعت‌ كنند ، و هر كه‌ مطیع‌ آفریدگار باشد ، باكى‌ از خشم‌ آفریدگان‌ ندارد ،

و هر كه‌ خالق‌ را به‌ خشم‌ آورد ، باید یقین‌ كند كه‌ به‌ خشم‌ مخلوق‌ دچار مى‌شود.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 510)

4. كسى‌ كه‌ چهل‌ روز گوشت‌ نخورد بد خلقى‌ پیدا كند ، و كسى‌ كه‌ چهل‌ روز پى‌ در پى‌ نیز گوشت‌ بخورد اخلاقش‌ بد مى‌شود.

(بحار الانوار ، ج‌ 56 ، ص‌ 326)

5 . به‌ راستى‌ كه‌ خدا ، جز بدانچه‌ خودش‌ را وصف‌ كرده‌ ، وصف‌ نشود . كجا وصف‌ شود آنكه‌ حواس‌ از دركش‌ عاجز است‌ ، و تصورات‌ به‌ كنه‌ او پى‌ نبرد ، و در دیده‌ها نگنجد ؟ او با همه‌ نزدیكیش‌ دور است‌ و با همه‌ دورى‌اش‌ نزدیك‌ . كیفیت‌ و چگونگى‌ را پدید كرده‌ ، بدون‌ اینكه‌ خود كیفیت‌ و چگونگى‌ داشته‌ باشد . مكان‌ را آفریده‌ بدون‌ اینكه‌ خود مكانى‌ داشته‌ باشد . او از چگونگى‌ و مكان‌ بر كنار است‌ . یكتاى‌ یكتاست‌ ، شكوهش‌ بزرگ‌ و نامهایش‌ پاكیزه‌ است‌.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 510)

6. هر كه‌ بر طریق‌ خداپرستى‌ محكم‌ و استوار باشد ، مصائب‌ دنیا بر وى‌ سبك‌ آید ، گر چه‌ تكه‌ تكه‌ شود.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 511)

7. اگر بگویم‌ كسى‌ كه‌ تقیه‌ را ترك‌ كند مانند كسى‌ است‌ كه‌ نماز را ترك‌ كرده‌ ، راست‌ گفته‌ام‌.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 511)

8. شخص‌ شكرگزار ، به‌ سبب‌ شكر ، سعادتمندتر است‌ تا به‌ سبب‌ نعمتى‌ كه‌ باعث‌ شكر شده‌ است‌ . زیرا نعمت‌ كالاى‌ دنیاست‌ و شكرگزارى‌ ، نعمت‌ دنیا و آخرت‌ است‌ .

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 512)

9. خداوند دنیا را سراى‌ امتحان‌ و آزمایش‌ ساخته‌ و آخرت‌ را سراى‌ رسیدگى‌ قرار داده‌ است‌ ، و بلاى‌ دنیا را وسیله‌ ثواب‌ آخرت‌ ، و ثواب‌ آخرت‌ را عوض‌ بلاى‌ دنیا قرار داده‌ است‌.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 512)

10. ستمكار بردبار ، بسا كه‌ به‌ وسیله‌ حلم‌ و بردبارى‌ خود از ستمش‌ گذشت‌ شود و حقدار نابخرد ، بسا كه‌ به‌ سفاهت‌ خود ، نور حق‌ خویش‌ را خاموش‌ كند.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 512)

11. كسى‌ كه‌ خود را سبك‌ مى‌شمارد ، از شر او در امان‌ مباش‌.

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 512)

12. اگر مردم‌ مسیرى‌ را انتخاب‌ كنند و در آن‌ گام‌ نهند من‌ به‌ راه‌ كسى‌ كه ‌تنها خدا را خالصانه‌ مى‌پرستد خواهم‌ رفت‌.

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 245)

13. حسد نیكوییها را نابود سازد.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302)

14. تكبر و غرور ، دشمنى‌ آورد.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302)

15. فقر یعنى‌ آزمندى‌ نفس‌ است‌ و ناامیدى‌ بسیار.

(بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌368)

16. بخل‌ ناپسنده‌ترین‌ خلق‌ و خوى‌ است‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302)

17. طمع‌ خصلتى‌ ناروا و ناشایست‌ است‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302)

18. امام‌ هادى‌ (ع‌) به‌ كسى‌ كه‌ در ستایش‌ از ایشان‌ افراط كرده‌ بود فرمودند : از این‌ كار خوددارى‌ كن‌ كه‌ تملق‌ بسیار ، بدگمانى‌ به‌ بار مى‌آورد ، و اگر برادر مؤمنت‌ مورد اعتماد تو واقع‌ شد ، از تملق‌ او دست‌ بردار و حسن‌ نیت‌ نشان‌ ده‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 302)

19. هر گاه‌ در زمانه‌اى‌ عدل‌ بیش‌ از ظ‌لم‌ رایج‌ باشد ، بدگمانى‌ به‌ دیگرى‌ حرام‌ است‌ ، مگر آنكه‌ آدمى‌ بدى‌ از كسى‌ ببیند ، و هرگاه‌ در زمانه‌اى‌ ظ‌لم‌ بیش‌ از عدل‌ باشد ، تا وقتى‌ كه‌ آدمى‌ خیرى‌ از كسى‌ نبیند ، نباید به‌ او خوشبین‌ باشد.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

20. بهتر از نیكى‌ نیكوكار است‌ ، و زیباترین‌ از زیبایى‌ ، گوینده‌ آن‌ است‌ ، و برتر از علم‌ حامل‌ آن‌ است‌ ، و بدتر از بدى‌ ، عامل‌ آن‌ است‌ ، و وحشتناكتر از وحشت‌ ، آورنده‌ آن‌ است‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

21. از كسى‌ كه‌ بر او خشم‌ گرفته‌اى‌ ، صفا و صمیمیت‌ مخواه‌ و از كسى‌ كه‌ به‌ وى‌ خیانت‌ كرده‌اى‌ ، وفا مطلب‌ ، و از كسى‌ كه‌ به‌ او بدبین‌ شده‌اى‌ ، انتظار خیرخواهى‌ نداشته‌ باش‌ ، كه‌ دل‌ دیگران‌ براى‌ تو همچون‌ دل‌ تو براى‌ آنهاست‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 305)

حرم امام هادی

22. خشم‌ بر زیر دستان‌ از پستى‌ است‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

23. هر كه‌ از خود راضى‌ باشد ، خشمگیران‌ بر او زیاد خواهند بود.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 303)

24. مقدرات‌ چیزهایى‌ را بر تو نمایان‌ مى‌سازد كه‌ به‌ فكرت‌ خطور نكرده‌ است‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 303)

25. نارضایتى‌ پدر و مادر ، كم‌ توانى‌ را به‌ دنبال‌ دارد و آدمى‌ را به‌ ذلت‌ مى‌كشاند.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 303)

26. مردم‌ در دنیا با اموالشان‌ و در آخرت‌ با اعمالشان‌ هستند.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

27. مسخرگى‌ ، تفریح‌ سفیهان‌ و كار جاهلان‌ است‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

28. وقت‌ جان‌ دادنت‌ نزد خانواده‌ات‌ را به‌ یاد آر كه‌ در آن‌ هنگام‌ طبیبى‌ جلوگیر مرگت‌ و دوستى‌ نفع‌ رسانت‌ نباشد.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

29. جدال‌ ، دوستى‌ قدیمى‌ را تباه‌ مى‌كند و پیوند محكم‌ را مى‌گسلد و كمترین‌ چیزى ‌كه‌ در آن‌ است‌ كوشش‌ براى‌ غلبه‌ بر دیگرى‌ است‌ كه‌ آن‌ هم‌ ریشه‌ علتهاى‌ جدایى‌ است‌.

( مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

30. حكمت‌ ، اثرى‌ در دلهاى‌ فاسد نمى‌گذارد.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

31. براى‌ نعمتها همسایه‌ خوبى‌ شوید و با شكرگزارى‌ به‌ افزودن‌ آن‌ امیدوار باشید.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 305)

33. نادان‌ ، اسیر زبان‌ خویش‌ است‌.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

34. افسوس‌ كوتاهى‌ كارهاى‌ گذشته‌ را با تلاش‌ در آینده‌ جبران‌ كنید.

(مسند الامام‌ الهادى‌ ، ص‌ 304)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.