تبیان، دستیار زندگی
از نیروی خود برای فریب دیگران استفاده می كنید. به جای طرح صریح خواسته های خود ، با زرنگ بازی می خواهید به هدفهایتان برسید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آماده ای برای ازدواج؟

چه كسانی آمادگی ازدواج را دارند ؟(3)

آماده ای برای ازدواج؟

لینک مقاله ی اول (یک دوم * یک دوم = یک چهارم)

لینک مقاله ی دوم (افراد بالغ آماده ی ازدواج)

در مقالات قبل به بحث « ویژگی های افرادی که آمادگی ازدواج دارند و ضرورت آن پرداختیم، ویک سوال اساسی که : «ویژگی افراد بالغ آماده ی ازدواج چیست ؟ »بعد از آن ، به 16 مورد از این ویژگی ها پرداختیم و حال ادامه ی موارد:

1- حقه بازی

از نیروی خود برای فریب دیگران استفاده می كنید. به جای طرح صریح خواسته های خود ، با زرنگ بازی می خواهید به هدفهایتان برسید.

2- فروتنی بیش از اندازه

نگرانید كه كسی را از خود برنجانید. اما وقتی می بینید كه دیگران به نیازهای شما واكنش مثبت نشان نمی دهند ناراحت می شوید.تقصیر همه ی اشكالات زندگی را به گردن دیگران می اندازید.هرگز احساس نمی كنید كه شما مسئول اتفاقات زندگی خود هستید.

3- وحشت زده و عذاب كشیده

اغلب اوقات احساس ترس دارید. بی مقدمه از جا می پرید.وحشت زده اید.با دلخوری از خویش خود را عذاب می دهید.از خودتان بدتان می آید.

4- كودك درون

به بالغها شباهت دارید .مانند آنها راه می روید و حرف می زنید.اما در اصل ، احساس بچه ها را دارید.

5- كمال طلبی ، انعطاف ناپذیری و اقتدارطلبی شدید

می خواهید همه ی كارها را درست انجام دهید .به صورت دایم خود را اصلاح می كنید و در مقام دایمی داوری هستید.

6-  محتاج و نیازمند

احساس نیاز می كنید و از دیگران انتظار دارید نیازهای شما را برآورده سازند. می خواهید ازدواج كنید تا كسی از شما مراقبت كند. خواسته های شما برطرف ناشدنی هستند. شاید هم اصولاً ندانید كه چه می خواهید.

7-  نداشتن مهارتهای ارتباطی

تحت تاثیر احساسات قدرتمند هستید. نمی توانید احساس خود را با دیگران در میان بگذارید. و احساس دیگران را هم درك نمی كنید.

8-  نامشخص بودن مرزهای احساسی

از حد و مرز خود با دیگران بی اطلاعید.احساسات دیگران را به نمایش می گذارید. توانایی برخورد همدلانه ندارید زیرا شما به جای دیگران احساس می كنید.

9- خشم، اندوه، ترس، لذت و شرم درونی شدید

شما شخصی عصبانی هستید، احساس خشم نمی كنید.اندوهگین هستید ، احساس اندوه نمی كنید.درونی ساختن احساسات بدین معناست كه دیگر آنها را احساس نمی كنید.این احساسات بخشی از وجود شما شده اند.وقتی شرم درونی می شود، همه احساسات تابع این شرم می شوند.

10- ابهام متجاوز ـ قربانی

در روابط خود میان یك متجاوز و یك قربانی تاب می خورید.

11-  بیگانگی احساسی

با برخی از احساسات خود بیگانه اید.این احساسات گاه خود به خود بروز می كنند. مثلاً می بینید كه ناخواسته عصبانی می شوید. می گویید: ” نمی دانم، چرا این طوری شدم“ همین مساله در مورد اندوه و ترس هم صدق می كند.

12- توجه بی تناسب به نیازهای دیگران

پیوسته نگران احساسات دیگران هستید. رفتارتان به گونه ای است كه می خواهید به آنها احساس بهتری ببخشید. اگر عصبانی هستند، رفتارتان را تغییر می دهید تا احساس بهتری پیدا كنند. اگر اندوهگین هستند ، كاری می كنید كه اندوهشان را فراموش كنند.

13- ترس از اكنون

از گذشته ناراضی هستید. آرزو می كنید كه بتوانید آن را از نو انجام دهید. مرتب در هوای آینده هستید.” اوضاع بهتر می شود“ مرتب در گذشته و آینده زندگی می كنید. اما هرگز در لحظه ی حال قرار نمی گیرید. خاطرات و تصورات راهی برای اجتناب ار احساسات فعلی هستند.

14- بی اعتمادی

به كسی اعتماد نمی كنید .احساس می كنید هر چه را كه می توانید باید به دست آورید. از سیاه ها، سفیدها، اروپایی ها، آسیایی ها و غیره و غیره متنفرید. هر جا بتوانید دیگران را آزار می دهید.

15- گرفتاریهای عاطفی

به لحاظ جسمانی بی حال و كرخت هستید. احساس نمی كنید و احساسی بروز نمی دهید. به لحاظ روانی كرخت و بی حال هستید و احساس خود را با خشم و انفجار بروز می دهید ، كه در مورد اخیر به سرعت به خود می آیید و به اوضاع مسلط می شوید.

کاربر عزیز!

با خواندن این 3 مقاله ، کلاهتان را قاضی کنید. آیا به بلوغ فکری رسیده اید ؟ آیا فکر می کنید آمادگی شروع زندگی مشترک را دارید ؟ آغازی بی بازگشت ، بی حس ندامت و حسرت ؟ بار دیگر موارد را بخوانید و خوب فکر کنید . کند و کاو کنید درونتان را .

تبیان  ، بهترین حالات را برایتان آرزو می کند . "دبیر بخش خانواده و زندگی"

منبع : بر گرفته از نشریه ی «راه زندگی» - با تغیر و تلخیص

مقالات مرتبط :

ازدواج مهارت می خواهد                                 

اهمیت هوش عاطفی در حفظ پیوندهای زناشویی                  

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.