تبیان، دستیار زندگی
ت سازمان تربیت بدنی: عملكرد مثبت خبرنگاران، مدیران را موظف به پاسخگویی می كند  خبرنگاران در صورتی كه نقش خود را به درستی ایفا كنند، مدیران ورزشی را موظف به پاسخگویی خواهند كرد. محمد محمد پور، مدیر كل حراست سازمان تربیت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محمد پور مدیر كل حراست سازمان تربیت بدنی:

عملكرد مثبت خبرنگاران، مدیران را موظف به پاسخگویی می كند

خبرنگاران در صورتی كه نقش خود را به درستی ایفا كنند، مدیران ورزشی را موظف به پاسخگویی خواهند كرد.

محمد محمد پور، مدیر كل حراست سازمان تربیت بدنی با اشاره به لزوم پاسخگو بودن مدیران ورزش كشور اظهار داشت: نظارت بر عملكرد مدیران دستگاه ورزش وزیر مجموعه های آنها باید به طور دقیق و مستمر انجام شود كه در این میان خبرنگاران رسانه های تخصصی ورزشی مهمترین نقش را ایفا می كنند.

وی ادامه داد: اگر من به عنوان مدیر مجموعه ای در قبال انجام یك حركت اشتباه از مدیران زیر مجموعه خود پاسخ بخواهم، شاید برخی ملاحظات باعث شود تا آنها به درستی جوابگوی من نباشند، اما زمانیكه خبرنگاران وارد میدان شوند مدیر مربوطه موظف است كه به صورت شفاف مسائل را تشریح و بدون كوچكترین ملاحظاتی پاسخگو باشد.

محمد پور با اعلام اینكه نقش خبرنگاران از نقش مدیران كم رنگ تر نیست افزود: مدیران ورزش باید بپذیرند كه تاثیرگذاری خبرنگاران درروند رشد ورزش كشور، از آنها كمتر نیست و دست اندركاران رسانه های ورزشی با نگرشی خاص خود و انتقادهای سازنده می توانند نقاط ضعف و قوت فعالیتهای انجام شده و برنامه های آتی را روشن سازند.

وی ادامه داد: با تمامی این شرایط و به رغم نقش موثر رسانه ها، آنها نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را پیدا كنند چرا كه یك بخش از رسانه ها كه مطبوعات ورزش هستند همان گونه كه در تمام دنیا مرسوم است باید مسائلی چون به بالابردن تیراژ خود توجه داشته باشند و كمتر به مباحث كارشناسی و ... می پردازند.

وی پیرامون لزوم نظارت برعملكرد رسانه های ورزشی گفت: همانگونه كه باید بر عملكرد مدیران دستگاه ورزش از جمله فدراسیون ها نظارت دقیقی صورت گیرد. بایستی بر نحوه فعالیت مطبوعات ورزش چون مطبوعات سیاسی و ... نیز سیستم نظارتی اعمال شود چرا كه در برخی موارد شاهد این مساله بوده ایم كه نبود این ابزار باعث شد تا با هدف بالا بردن تیراژ منتشر شود كه این امر نه تنها به رشد ورزش كمك نكرده بلكه صدمات جبران ناپذیری نیز بر ورزش كشور وارد كرده است.