تبیان، دستیار زندگی
خداوند متعال درآیه 32 سوره مبارکه مریم اززبان حضرت عیسی مسیح (ع) در گاهواره می فرماید: "و براً بوالِدَتی" " و خداوند توفیق نیکی به مادرم را به من ارزانی داشته است " حضرت مسیح (ع) به فرمان نافذ پروردگار بد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مادر، پاره ای ازآسمان

خداوند متعال درآیه 32 سوره مبارکه مریم اززبان حضرت عیسی مسیح (ع) در گاهواره می فرماید:
"و براً بوالِدَتی"
" و خداوند توفیق نیکی به مادرم را به من ارزانی داشته است "

حضرت مسیح (ع) به فرمان نافذ پروردگار بدون پدر ازمادرمتولد گردید و بیان آیه فوق اززبان ایشان در مقام مادر ، دلیل روشنی براهمیت مقام مادراست وضمنا نشان می دهد که این کودک نوزاد با اعجاز به سخن درآمده است.

در اسلام روایات شگفت انگیزی وجود دارد که اهمیت فوق العاده  مقام مادر را گوشزد می نماید.

در حدیثی می خوانیم جوانی برای شرکت درجهاد نزد پیامبر آمد. پیامبر اسلام (ص) فرمود که آیا مادرداری؟ عرض کرد آری  ، حضرت فرمودند: در خدمت مادر باش که بهشت زیرپای مادران است درحدیثی دیگر نیز از رسول خدا (ص) می خوانیم "

هنگامی که زن باردار می شود ، در تمام مدت حمل وهنگامی که وضع حمل می کند به منزله شب زنده دار ومجاهد درراه خدا با جان ومال است وهنگامی که وضع حمل می کند ، آنقدر خدا به او پاداش می دهد که هیچ کس از عظمت ، حد آن را نمی داند و هنگامی که فرزند خود را شیر می دهد ، خداوند پاداش آزاد کردن برده ای را به او می دهد وهنگامی که دوره شیرخوارگی کودک به پایان می رسد خدا به او می گوید: " اعمال خود را از نو آغاز کن ، زیرا خداوند همه گناهان تو را بخشیده است. "

پروردگارا ! ما را نسبت به مادرانمان از نیکوکاران قرار ده.