تبیان، دستیار زندگی
معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟ شاگرد : برای اینكه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گل لبخند برای تو

چرا روی رودخانه پل می زنند؟

معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟

شاگرد : برای اینكه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند.

گل لبخند برای تو

فیل ها

معلم: فیل ها در کجاها پیدا می شوند؟

شاگرد: آقا اجازه، فیل ها اون قدر بزرگ هستند که اصلا گم نمی شوند !!!

گل لبخند برای تو

پسر شیطون

صاحب باغ: پسر شیطون چرا رفتی بالای درخت زردآلو؟ الان به بابات میگویم .

پسر : بابام بالای درخت آلبالو است.

گل لبخند برای تو

گل چیدن

پسرم این گلها را از كجا آوردی؟ پسر: از باغ همسایه چیدم. همسایه میداند كه گلها را چیدی؟ پسر: پس چی كه میداند, تا همین دم در داشت دنبالم می دوید!!!!!

گل لبخند برای تو
منبع: سایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.