تبیان، دستیار زندگی
مه پزشکی: " اكنون كه با عنایات و الطاف بیكران الهی در شرف پذیرفتن مسئولیت خطیر پزشكی قرار گرفته ام ... من در برابر قرآن كریم به خداوند قادر متعال ، خدایی كه بر همه امور آگاه است و تمامی موجودات در قبضه قدرت اوست سوگند یا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


سوگند نامه

پزشکی:

" اكنون كه با عنایات و الطاف بیكران الهی در شرف پذیرفتن مسئولیت خطیر پزشكی قرار گرفته ام ... من در برابر قرآن كریم به خداوند قادر متعال ، خدایی كه بر همه امور آگاه است و تمامی موجودات در قبضه قدرت اوست سوگند یاد می كنم كه به احكام مقدس اسلام و حدود الهی با دیده احترام بنگرم ، از خیانت و تضییع حقوق بیماران به طور جدی پرهیز كنم . نسبت به حفظ اسرار آنان جز در مواقع ایجاب ضرورت شرعی پایبندی كامل داشته باشم و خدا را در همه حال حاضر و ناظر شئون خود بدانم ."


روز اول شهریورماه ، به پاس بزرگداشت ابوعلی سینا ستاره پرفروغ  عرصه طب در ایران ، روز پزشک نامیده شده است.

"ابوعلی حسین بن عبدالله" معروف به ابن سینا، پدرش از مردم بلخ و مادرش ستاره از اهل افشنه نزدیك بخارا بود .اودر سال 370 هجری قمری در افشنه یا خورمشین متولد شد و در بخارا به كسب علم پرداخت .ادبیات ، قرآن، فقه و حساب را نزد پدر آموخت و سپس نزد ابوعبدالله ناتلی منطق ،هندسه و نجوم را فرا گرفت، از آن پس به تعقیب علوم طبیعی ، مابعدالطبیعه و طب پرداخت .

ابن سینا پس از معالجه نوح بن منصور پادشاه سامانی به دربار نوح راه یافت و در سن بیست و یك سالگی شروع به تالیف كتب مختلف نمود و پس از چندی در سراسر ایران شهرت بسزائی یافت .


وی سالهای آخر عمرخود را در اصفهان در حمایتعلاءالدوله كاكویه گذرانید ودر سفری كه همراهاو  به همدان می رفت بیمار شد و به سال 428 درگذشت آرامگاه وی هم اکنون در شهر همدان قرار دارد.

او را به واقع باید از نوابغ روزگار دانست .ابن سینا عمر خود را در راه كسب علم و دانشو تالیف كتب مختلف صرف كرد و آنی از كارعلمی فراغت نیافت .


تعداد تالیفات او تا یكصد و بیست کتاب  گفته شده كه اغلب آنها به زبان عربی استو ازآن جمله كتاب شفادر فلسفه و حکمت، قانون در طب و اشارات شهرت جهانی دارد . معروفترین اثر وی به زبان فارسی ، دانشنامه علائی استو بسیاری از نوشته های ابن سینا به زبانهای دیگر ترجمه شده است.

به واقع  پزشکان  ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که  درد جسم را  با روح  بلندشان در سایه  لطف الهی التیام  می بخشند.

 این روز بر جامعه پزشکی و تمامی  پزشکان متعهد کشور، مبارک باد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.