تبیان، دستیار زندگی

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

هدف از برگزاری چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی ارتقاء سطح آموزش های الکترونیکی به منظور توانمند سازی شهروندان در شهرهای الکترونیکی ونیز ارائه مبانی نظری و یافته های علمی در حوزه آموزشهای الکترونیکی می باشد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی لازمه ی جامعه اطلاعاتی بوده و بعنوان یکی از ابزارهای بالقوه جهت توانمند سازی شهروندان در شهر الکترونیکی محسوب می گردد. با توجه به رشد کمی و کیفی آموزش های الکترونیکی طی سال های گذشته در کشور و ضرورت توسعه و ارتقاء این خدمات، چهارمین کنفرانس آموزش الکترونیکی با شعار ارزیابی و باز تولید(Evaluation & Refactoring) و توجه ویژه به کاربران و فراگیران برگزار خواهد شد. این کنفرانس در نظر دارد در کنار ارائه مبانی نظری و یافته های علمی در این حوزه، به معرفی دستاوردها و تجربیات موفق مراکز آموزشی، سازمان های دولتی و خصوصی نیز بپردازد.

کنفرانس آموزش الکترونیکی

 

این کنفرانس بعلاوه برنامه های گسترده ای نسبت به جلب مشارکت اشخاص حقیقی و عموم شهروندان داشته و با برگزاری کارگاههای آموزشی و مسابقات مختلف در حوزه ی محتوی الکترونیکی جهت فرهنگ سازی و گسترش آن تلاش می نماید.

 

اهداف کنفرانس

 

هدف از برگزاری چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی ارتقاء سطح آموزش های الکترونیکی به منظور توانمند سازی شهروندان در شهرهای الکترونیکی ونیز ارائه مبانی نظری و یافته های علمی در حوزه آموزشهای الکترونیکی می باشد.

 

هم چنین معرفی دستاوردها و تجربیات موفق مراکز آموزشی، سازمانهای دولتی و خصوصی و نیز ارائه برنامه های گسترده نسبت به جلب مشارکت اشخاص حقیقی و عموم شهروندان، با برگزاری کارگاههای آموزشی و مسابقات مختلف در حوزه محتوای الکترونیکی جهت فرهنگ سازی و گسترش آن از دیگر اهداف این کنفرانس محسوب می گردد. 

 

محورهای کنفرانس

 

1. سنجش ها و ارزیابی در آموزش الکترونیکی

2. استانداردهای آموزش الکترونیکی

3. رویکردها و تکنیک های طراحی محتوی آموزشی

4. روشهای پژوهش در آموزش الکترونیکی

5. تربیت نیروی انسانی برای آموزش الکترونیکی

6.سازمان و مدیریت آموزش الکترونیکی

7.بومی سازی آموزش الکترونیکی

8.زیر ساختهای فرهنگی- اجتماعی برای آموزش الکترونیکی

9. آسیب شناسی و چالشهای آموزش الکترونیکی

10. مباحث حقوقی مالکیت معنوی در آموزش الکترونیکی

11.فرصت ها و تهدیدها در توسعه آموزش الکترونیکی

12.سیستمهای مدیریت آموزش الکترونیکی(LMSوLAMSوLCMS)

 

13.زیر ساختهای فرهنگی- اجتماعی در حوزه ی آموزش الکترونیکی

14.بهداشت روانی در آموزش الکترونیکی

15.اقتصاد آموزش الکترونیکی

16.توسعه منابع انسانی به کمک آموزش الکترونیکی

17.آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی

18.آموزش تلفیقی حضوری و الکترونیکی

19.شبیه سازی و تولید محیط های مجازی VR

20.اعتماد و امنیت در آموزش الکترونیکی

21.بررسی نهاد ها و گروه های مرتبط با آموزش الکترونیکی

22.آموزش الکترونیکی در 1404

23.آموزش الکترونیکی و اصلاح الگوی مصرف

 

 

تقویم کنفرانس

تقویم

 

ارسال اصل مقالات25 مهر ماه 88

ارسال آثار برای تولید محتوا

25 مهر ماه 88

پذیرش مقالات و نتایج مسابقات

 25 آبان ماه 88

رزرو غرفه در نمایشگاه جانبی

 15 مهر ماه 88

برگزاری کارگاه ها

 17 آذر ماه 88

برگزاری کنفرانس 

18 و 19 آذر ماه 88

 

 

برای کسب اطلاعات بیش تر در مورد این کنفرانس به سایت چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی مراجعه کنید.