وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ی ملی گرایانه نیم قرن پیش در چنین ماهی علی رغم تلاشهای فراوانآیتالله كاشانی یك حكومت ملی به وسیله ایادی آشكار و پنهان آمریكا در كشورمان سرنگون شدکه یاد وخاطره اش هنوزبعد از گذشت سالها همچنان دراذهان باقی است. م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

28 مر داد ، پایان اندیشه ای ملی گرایانهنیم قرن پیش در چنین ماهی علی رغم تلاشهای فراوانآیتالله كاشانی یك حكومت ملی به وسیله ایادی آشكار و پنهان آمریكا در كشورمان سرنگون شدکه یاد وخاطره اش هنوزبعد از گذشت سالها همچنان دراذهان باقی است. مرداد ماه سال 1332،حكومت ملی دكتر محمد مصدق سرنگونگردید تا ریشهحرکتهایازاین دستدر همان ابتدا بخشكد.

اقدام آمریكا در سرنگونی حكومت قانونی دكتر محمد مصدق سر آغاز تجاوزات جدیدی شد كه بعدها در بسیاری از كشورهای خواهان استقلال شاهد بودیم . سرنگونی حكومت سالوادورآلنده در شیلی و استقرار دیكتاتوری پینوشه نمونه دیگری است در سرنگونی یك حكومت مردمی كه آمریكاییان به عنوان لكه ننگی همواره بر دامان خواهند داشت .


پس از پیروزی قیام سی تیر 1330 ، به رهبریآیتالله سید ابوالقاسم كاشانی ، دكتر محمد مصدق علاوه بر نخست وزیری ، پست وزارت دفاع را نیز در دست گرفت وبستری مناسب جهت اصلاحات اساسی در زمینه های مختلف پدید آمد. انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی برگزارشد، وآیتالله كاشانی از تهران انتخاب و علی رغم میل باطنی به ریاست مجلس برگزیده شد . با توجه حمایت مردم وآیتالله كاشانی از دكتر مصدق ، او در صدد توسعه قدرت و نفوذ خود بر آمد و در 20 مرداد 1331 ، لایحه ای را به مجلس فرستادو به موجب آن اختیار قانونگذاری را برای شش ماه در خواست كرد.

مصدق برای توجیه خواسته خود ، مدعی شد كه چون دولت در صدد انجام كارهای بزرگ و موثری است ، پس باید رئیس دولت اختیارات كافی داشته باشد . اماروند حوادث ، پس از تصویب اختیارات نشان داد كه مصدق عملا در اجرایاین اصلاحات چندان موفق نبود.

دكتر مصدق بدون توجه به این نكته كه اگر نقش و رهبری كاشانی و حمایت روحانیون نبود ، هیچ گاه  نمی توانست به پست نخست وزیری برسد ، به پیاده نمودن شعار " جدایی دین از سیاست " پرداخت.

و درطول این جریان و پس ازروی کارآمدن مصدق ،عوامل داخلی و خارجی  چنان شخصیتآیت الله کاشانیرا لكه دار كردند كه شاید بتوان آن را در تاریخ ایران بی سابقه دانست ، این همان چیزی بود كهاستعمار انگلیس و آمریكا مایل بودندآنراعملی نمایند.

اما برطبق شواهد تاریخی ، دقیقا"یك روز قبل از كودتا، آیت الله كاشانی طی نامه ای ، مصدق را از وقوع كودتا آگاه می سازد. ایشان دربخشی از نامه خود به مصدق چنین می نویسد:

".... اگر نقشه شما نیست  كه مانند سی ام تیر عقب نشینی كنید و به ظاهر قهرمان بمانید، من شما را از وقوع حتمی یك كودتا به وسیله سرلشگر زاهدی آگاهمی سازم... "


 امامصدق با وجود اینكه از فعالیتهای پشت پرده اطلاع دقیق و كافی داشت و برای جلوگیری از آن ابزار و قدرت كافی در اختیاراوبود نسبت به فرماندهان واحدهای ارتش ، مستقر در تهران اعتماد كرد .

وسرانجام سرلشگر زاهدی با نقشه شوم كودتا كه توسط سازمان سیا ، پس از خروج شاه از ایران طرح ریزی شده بود ، موفق شد دولت ملی را از بین ببرد .

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین