تبیان، دستیار زندگی
«مجید مجیدی»، كارگردان سینما نسبت به سكوت مجامع بین‌المللی درباره تخریب حرمین عسكریین(ع) در عراق انتقاد كرد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتقاد «مجیدی» ازسكوت‌مجامع‌بین‌المللی در برابر تخریب‌حرمین‌عسكریین(ع)

مجید مجیدی

«مجید مجیدی»، كارگردان سینما نسبت به سكوت مجامع بین‌المللی درباره تخریب حرمین عسكریین(ع) در عراق انتقاد كرد.

مجیدی دراین باره گفت: با گذشت یك سال و چند ماه از تخریب حرمین عسكریین(ع) در سامرا هیچ ندایى از سوى مجامع بین المللى صادر نشده است.

وی با طرح این پرسش كه چطور وقتى مجسمه بودا تخریب شد درباره آن فیلم ها ساخته شد، راهپیمایى‌ها ترتیب یافت و سازمان‌هاى بین‌المللى سخنان زیادى سر دادند، اظهار داشت: آنها حتى به این حرمین، به عنوان ابنیه تاریخى هم نگاه نكردند و این مظلومیت شیعه است.

او تاكید می‌كند: به عنوان كوچكترین عضو جامعه هنرى كشور باید بگویم كه ضایعه بزرگ هتك حرمت حرمین عسكریین(ع) بر روى دوش آحاد جامعه سنگینى مى‌كند.

وى می‌افزاید: به عنوان یك هنرمند و یك شیعه نسبت به باورهایمان كوتاه نخواهیم آمد.

مجید مجیدى، كارگردان سینما اخیرا در تجمع اعتراض آمیز جنبش دانشجویى مردمى پیگیرى مسئله سامرا مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران حضور یافته بود.

منبع : خبرگزاری فارس