تبیان، دستیار زندگی
وقتی چاپگری را به اشتراك می گذارید، كاربران دیگر شبكه هم به آن دسترسی پیدا می كنند. بطور پیش فرض تمام كاربران شبكه می توانند چاپگر شما را ببینند و با آن چاپ كنند.شمامی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به اشتراك گذاشتن یك چاپگر با دیگران

وقتی چاپگری را به اشتراك می گذارید، كاربران دیگر شبكه هم به آن دسترسی پیدا می كنند. بطور پیش فرض تمام كاربران شبكه می توانند چاپگر شما را ببینند و با آن چاپ كنند.شمامی توانید این را تغییر دهید تا فقط كاربران یا گروههای خاصی از كاربران بتوانند از چاپگرتان استفاده كنند. برای آن كه چاپگر خود را به اشتراك بگذارید باید كامپیوترتان بطور صحیح در یك شبكه نصب شده باشد.

كادر محاوره Sharing را باز كنید

 به اشتراك گذاشتن یك چاپگر با دیگران

در پنجره Printers and Faxes، بر روی چاپگری كه می خواهید به اشتراك بگذارید كلیك راست كنید و Sharing را از منوی میانبر انتخاب كنید.كادر محاوره Properties مربوط به چاپگر انتخاب شده باز می شود.

چاپگر را به اشتراك بگذارید

 به اشتراك گذاشتن یك چاپگر با دیگران

در زبانه Sharing، درون كار Share Name نامی را برای چاپگر اشتراكی تایپ كنید. این نامی است كه افراد دیگر در شبكه وقتی به دنبال چاپگری می گردند آن را می بینند.

بر روی زبانه Security كلیك كنید

 به اشتراك گذاشتن یك چاپگر با دیگران

اگر از ویندوزXP پروفشنال در یك شبكه بر پایه حوزه (احتمالاً در یك شركت بزرگ) كار می كنید، زبانه Security را مشاهده می كنید كه از طریق آن می توانید كاربرانی كه به چاپگر شما دسترسی دارند را محدود كنید. بر روی زبانه Security در كادر محاوره Properties كلیك كنید تا صفحه آن جلو بیاید.

گروه Everyone را حذف كنید

 به اشتراك گذاشتن یك چاپگر با دیگران

گروهی كه Everyone نام دارد را انتخاب كنید و روی Remove كلیك كنید. با این كار اجازه دسترسی به چاپگر برای تمام كاربران برداشته می شود. از حالا به بعد هیچ كسی در شبكه نمی تواند با این چاپگر چاپ كند.

كاربران جدیدی را اضافه كنید

 به اشتراك گذاشتن یك چاپگر با دیگران

برای دادن اجازه دسترسی به چاپگر به یك كاربر یا گروهی از كاربران، بر روی Add كلیك كنید. كادر محاوره Select Users Or Groups باز می شود.

كاربری را برای اضافه كردن انتخاب كنید

 به اشتراك گذاشتن یك چاپگر با دیگران

كاربری را از لیست واقع در پایین كادر محاوره انتخاب كنید و روی OK كلیك كنید تا آن شخص یا گروه به لیست كاربرانی كه می توانند از این چاپگر استفاده كنند اضافه شود. حالا به كادر محاوره Properties این چاپگر بر می گردید.

مجوزهای جدید را بكار بیاندازید

 به اشتراك گذاشتن یك چاپگر با دیگران

با استفاده از جعبه های كنترلی، مجوزهایی كه هر كاربر باید داشته باشد را دقیقاً انتخاب كنید. مجوز Print به كاربر اجازه می دهد با چاپگر چاپ كند. مجوز Manage Printers به كاربر اجازه می دهد تنظیمات چاپگر را تغییر بدهد. مجوز Manage Documents اجازه جابجا، دچار وقفه و حذف كردن اسناد در حال انتظار را به كاربر می دهد. بر روی Ok كلیك كنید تا اجازه دسترسی به چاپگر شما به كاربران جدیدی كه اضافه كردید اعطاء شود.