تبیان، دستیار زندگی
هر وقت سندی را برای چاپ می فرستید، آن سند در صف چاپ قرار می گیرد. صف چاپ ردیفی از اسناد است كه در چاپگر منتظر هستند تا نوبت چاپشان برسد.آیكون چاپگری كه در ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اداره كردن اسناد در انتظار چاپ

هر وقت سندی را برای چاپ می فرستید، آن سند در صف چاپ قرار می گیرد. صف چاپ ردیفی از اسناد است كه در چاپگر منتظر هستند تا نوبت چاپشان برسد.آیكون چاپگری كه در ناحیه گزارش سیستم كنار ساعت ظاهر می شود به شما اطلاع می دهد كه صف چاپ فعال شده است. شما می توانید صف چاپ را باز كنید و اسناد آن را اداره كنید. بعضی از كارهایی كه می توانید در صف چاپ انجام دهید به این موضوع بستگی دارد كه از چاپگری استفاده می كنید كه مستقیماً به كامپیوترتان متصل شده است یا ا زیك چاپگر شبكه شبكه استفاده می كنید. چاپگرهای شبكه معمولاً توسط تعداد زیادی كاربر بطور مشترك استفاده می شوند. شما فقط اسناد متعلق به خودتان را می توانید اداره كنید. نمی توانید اسناد یك كاربر دیگر یا خود صف چاپ را كنترل كنید، مگر آن كه سرپرست شبكه باشید.

صف چاپ را باز كنید

اداره كردن اسناد در انتظار چاپ

برای باز كردن صف چاپ، وقتی آیكون چاپگر بر روی ناحیه گزارش سیستم ظاهر شد برروی آن جفت كلیك كنید. با كلیك راست كردن روی آیكون چاپگر، منوی میانبری ظاهر می شود كه از طریق آن می تواند صف چاپ هر چاپگری بر روی سیتم خود (نه فقط چاپگری كه در حال كار است) را باز كنید.

به اسناد در انتظار چاپ نگاه كنید

اداره كردن اسناد در انتظار چاپ

صف چاپ فهرست اسناد در انتظار چاپ را با ترتیبی كه چاپ می شوند نشان می دهد. برای هر سند جزییاتی نظیر صاحب سند، تعداد صفحات، اندازه سند وزمان ارسال برای چاپ نیز نشان داده شده است.

چاپ یك سند را لغو كنید

اداره كردن اسناد در انتظار چاپ

برای برداشتن یك سند از صف چاپ (یعنی این كه مانع از چاپ آن شوید)، روی سند كلیك راست كنید و Cancel را از منوی میانبر انتخاب كنید. مطمئن شوید كه سند را درست انتخاب می كنید زیرا ویندوز از شما سوال نمی كند كه آیا اطمینان دارید كه می خواهید سند را بردارید.

در چاپ یك سند وقفه ایجاد كنید

اداره كردن اسناد در انتظار چاپ

اگر سندی را دچار وقفه كنید، آن سند درصف جاپ باقی می ماند. اما چاپ نمی شود مگر آن كه فرمان ادامه چاپ (resume) را انتخاب كنید. چاپ اسناد دیگری كه درصف انتظار هستند ادامه می یابد. برای ایجاد وقفه در یك سند، بر روی آن سند كلیك راست كنید و Pause را از منوی میانبر انتخاب كنید؛ وضعیت سند در پنجره صف چاپ به Paused تغییر می كند. وقتی آماده شدید سند ، را چاپ كنید، Resume را از منوی میانبر سند انتخاب كنید.

چاپ سند را از سر بگیرید

اداره كردن اسناد در انتظار چاپ

وقتی چاپ سند دچار وقفه را از سر بگیرید، چاپ آن دوباره ا زابتدا شروع می شود. از این امكان وقتی می توانید بهره ببرید كه برای مثال متوجه می شوید كاغذ را اشتباه داخل چاپگر گذاشته اید. شما می توانید در سند وقفه ایجاد كنید، كاغذ را عوض كنید و بعد چاپ سند را از سر بگیرید. برای آن كه چاپ سند را مجدداً شروع كنید، روی آن كلیك راست كنید و Restart را از منوی هم بافت انتخاب كنید.

اولویت سند را تغییر دهید

اداره كردن اسناد در انتظار چاپ

اولویت یك سند تعیین می كند چه زمانی آن سند نسبت به اسناد دیگر صف چاپ، چاپ شود. بطور پیش فرض به تمام اسناد اولویت 1 داده می شود كه پایین اولویت است، بالاترین اولویت 99 است. افزایش اولویت یك سند باعث می شود آن سند قبل از اسناد در انتظار دیگر چاپ شود. برروی سند جفت كلیك كنید تا كادر محاوره Properties باز شود. سپس كنترل Priority را روی اولویت بالاتری تنظیم كنید.

در كل صف چاپ وقفه ایجاد كنید

اداره كردن اسناد در انتظار چاپ

ایجاد وقفه در كل صف چاپ مانع از چاپ تمام اسناد می شود. زمانی كه احتمال می دهید چاپگرتان دچار مشكل شده (شاید جوهر آن كم شده است) می توانید از این امكان استفاده كنید. شما می توانید در صف چاپ وقفه ایجاد كنید، مشكل را برطرف كنید و سپس صف را مجدداً راه اندازی كنید. برای ایجاد وقفه درصف، منوی Printer را باز كنید وPause Printing را انتخاب كنید. نوار عنوان پنجره صف چاپ نشان می دهد كه چاپگر دچار وقفه شده است. برای ادامه یافتن چاپ، مجدداً فرمان Pause Printing را انتخاب كنید.