تبیان، دستیار زندگی
برنامه مرحله‌ سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا اعلام شد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه رقابت‌های جام جهانی در آسیا

برنامه کامل رقابتهای جام جهانی در آسیا

برنامه مرحله‌ سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا اعلام شد.

به نقل از ایسنا، پس از تایید فدراسیون‌های فوتبال، فیفا امروز برنامه كامل رقابت های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا را اعلام كرد.

برنامه كامل این مسابقات به این شرح است:

گروه 1: استرالیا، چین، عراق، قطر

گروه 2: ژاپن، بحرین، عمان، تایلند

گروه 3: کره جنوبی، کره شمالی، اردن، ترکمنستان

گروه 4: عربستان، ازبکستان، لبنان، سنگاپور

گروه 5: ایران، کویت، امارات، سوریه

روز اول: چهارشنبه 17 بهمن 86

گروه 1:

* استرالیا - قطر

* چین - عراق

گروه 2:

* ژاپن - تایلند

* عمان - بحرین

گروه 3:

* كره جنوبی - تركمنستان

* اردن - كره شمالی

گروه 4:

* عربستان - سنگاپور

* لبنان - ازبكستان

گروه 5:

* امارات - كویت

* ایران - سوریه

روز دوم: چهارشنبه 6 فروردین 1387

گروه 1:

* قطر - چین

* عراق - استرالیا

گروه 2:

* بحرین - ژاپن

* تایلند - عمان

گروه 3:

* تركمنستان - اردن

* كره شمالی - كره جنوبی

گروه 4:

* ازبكستان - عربستان

* سنگاپور - لبنان

گروه 5:

* كویت - ایران

* سوریه - امارات

روز سوم: شنبه 17 خرداد 1387

گروه 1:

* عراق - قطر

* استرالیا - چین

گروه 2:

* ژاپن - عمان

* تایلند - بحرین

گروه 3:

* كره جنوبی - اردن

* تركمنستان - كره شمالی

گروه 4:

* عربستان - لبنان

* سنگاپور - ازبكستان

گروه 5:

* كویت - سوریه

* امارات - ایران

روز چهارم: شنبه - 24 خرداد 1387

گروه 1:

* قطر - عراق

* چین - استرالیا

گروه 2:

بحرین - تایلند

عمان - ژاپن

گروه 3:

اردن - کره جنوبی

کره شمالی - ترکمنستان

گروه 4 :

لبنان - عربستان

ازبکستان - سنگاپور

گروه 5:

کویت - سوریه

ایران – امارات

روز پنجم: شنبه 15 شهریور 1387

گروه 1:

* قطر - استرالیا

* عراق - چین

گروه 2:

* بحرین - عمان

* تایلند - ژاپن

گروه 3:

* كره شمالی - اردن

* تركمنستان - كره جنوبی

گروه 4:

* سنگاپور - عربستان

* ازبكستان - لبنان

گروه 5:

* كویت - امارات

* سوریه - ایران

روز ششم: چهارشنبه 19 شهریور 87

گروه 1:

* استرالیا - عراق

* چین - قطر

گروه 2:

* ژاپن - بحرین

* عمان - تایلند

گروه 3:

* كره جنوبی - كره شمالی

* اردن - تركمنستان

گروه 4:

* لبنان - سنگاپور

* عربستان - ازبكستان

گروه 5:

* ایران - كویت

* امارات – سوریه

درپایان دیدارهای این مرحله، از هر گروه 2 تیم به مرحله چهارم راه می یابند که در دو گروه 5 تیمی رقابتهای را ادامه می دهند.

مرحله چهارم:

دراین مرحله 10 تیم باقیمانده به دو گروه پنج تیمی تقسیم می شوند که در نهایت تیم های اول و دوم هر گروه می توانند بصورت مستقیم به جام جهانی بروند.

* بازی روز اول : 15 اکتبر 2008 - 23 مهر 1387

* بازی روز دوم : 19 نوامبر 2008 – 28 آبان 1387

* بازی روز سوم : 11 فوریه 2009 – 22 بهمن 1387

* بازی روز چهارم : 28 مارس 2009 – 8 فروردین 1388

* بازی روز پنجم : 1 آپریل 2009 – 11 اردیبهشت 1388

* بازی روز ششم : 6 ژوئن 2009 – 16 خرداد 1388

* بازی روز هفتم : 10 ژوئن 2009 – 20 خرداد 1388

* بازی روزهشتم : 17 ژوئن 2009 – 27 خرداد 1388 (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)

* بازی روز نهم : 5 سپتامبر 2009 - 14 شهریور 1388

* بازی روز دهم : 9 سپتامبر 2009 – 18 شهریور 1388

بازی پلی آف AFC:

تیم های سوم هر گروه در مرحله چهارم بصورت رفت و برگشت بازی پلی آف برگزار می کنند.

* بازی روز اول: 10 اکتبر 2009 – 18 مهر 1388

* بازی روز دوم : 14 اکتبر 2009 - 22 مهر 1388

بازی پلی آف AFC / OFC:

تیم برنده بازی پلی آف AFC با برنده بازیهای انتخابی OFC دیدار پلی آف بازی می کند.

* بازی روز اول: 14 نوامبر 2009 – 23 آبان 1388

* بازی روز دوم : 21 نوامبر 2009 – 30 آبان 1388 (روز خارج از روزهای مسابقات فیفا)