تبیان، دستیار زندگی
وقتی این من شكسته بشود مضاف می ماند و مضاف الیه می رود . « التوحید اسقاط الاضافات» . آفتاب خانه من ، آفتاب خانه شما ، آفتاب مدرسه و دانشگاه همه اش یك آفتاب است این تقید است كه انسان را نگه داشته است و الا اگر این تقید بشكند انسان می شود قدرت و علم . این م
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درسهایی از صحیفه سجادیه

(6)

درسهایی از صحیفه سجادیه(6)
سخنرانی آیت الله امجد

در عالم یك حقیقت بیشتر نیست

در عالم یك حقیقت بیشتر نیست و آن خداست. او اول است، او آخر است، او ظاهر است، او باطن است، او حاضر است، او ناظر است، این خبر هم كه می بیند خبر تفضیلی نیست، خبر تعیینی است.

مثلاَ « الله اكبر » یعنی چه ؟ خدا بزرگ است یا بزرگ تر ؟ خدا بزرگ است. اگر بگوییم بزرگ است « من ان یوصف » خوب است، یعنی از آنچه  كه توصیف می شود، بزرگتر است.

امام می فرماید: نماز یك موج است بین تكبیر و تسبیح، « الله اكبر » یعنی خدا بزرگ است، یا مثلاَ « تزودوا فان خیر الزاد التقوی »‌. حالا این خیر چیست ؟ تعیین است یا تفضیل؟. « السجن احب الی » تفضیل است یا تعیین ؟ یعنی نزد حضرت یوسف « علی نبینا و آله و علیهم السلام » آن عمل زشت بود ولی زندان بهتر بود ؟! نه خیر این تعیین است. « ان خیر الزاد التقوی » یعنی فقط چیزی كه مفید است تقوی است. زیرا امیر المومنین « علیه السلام » می فرماید: « لا خیر فی ازواد الدنیا الا التقوی »؛ خیری نیست به جز تقوی.

پس منحصر شد كه فقط تقوی است كه خدا پسندانه است. دعای جوشن كبیر هم می خوانید به این ترنیب بخوانید. ببینید همه اش خداست. اول و آخر خداست، ظاهر و باطن خداست، شاكر و مشكور خداست، عارف و معروف خداست، عاشق و معشوق خداست. چیز دیگری برای كسی باقی نمی ماند. حالا بقیه موجودات چه هستند: « اگر نازی كند از هم فروریزند قالب ها » به این دلیل است كه شاعر می گوید:

زچشم من چو توئی بر جمال خود نگران          چرا جمال خود از من همی كنی پنهان

آیینه عكس خود را نمی بینید. در چشمِ عكس ِ خودتان هم خودتان را می بینید. عكس شما كاره ای نیست. آن عكس بیننده شما نیست او یك عكس است، او تابع شماست. اگر بگویم یك انسان كامل هرچه خدا دارد او هم دارد ، هیچ اشكال ندارد ولی به اعتبار استقلال و تابعیت او انسان كامل تابع است و خداوند مستقل اگر بگوییم انسان كامل استقلال دارد ، كفر است . حضرت علی « علیه السلام » و حضرت زهرا « سلام الله علیها » بنده خدا هستند. پس در آیینه تو خودت را تماشا می كنی ، پس از چه روی من خسته گشته ام حیران ، كه عبارت « من لی غیرك » از دعای كمیل هم گویای همین مطلب است. یعنی غیر از تو نیست.

جز یكی نیست نقـــد این عالــــم          باز بین و به عالمــش مفـــــروش

یار مفروش به دنیا كه بسی سود نبرد         آنكه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

این دعای كمیل ، این عبادات و این زیارتها ، واقعاَ گنجینه هایی هستند كه هیچ كس به غیر از شیعه آنها را ندارد . این زیارت ها در واقع صاعد است.

چو حسن روی تو را كس ندیده جز چشمت

پس از چه روی من خسته گشته ام حیران

چگـــونه غیر تو بیند كسی كه غیر تو نیست

بدان سبب كه تویی عیـــن جمله اعیـــان

خدا حیرتمان را زیاد كند. من متاسفانه بیانم ناقص است، اصلاَ خودم ناقصم، از كوزه  همان برون ترواد كه در اوست؛ «‌ كل یعمل علی شاكلته »

علم ، كمِ آن ضرر دارد. باید انسان خیلی علم داشته باشد و الا كمش ضرر دارد. هیچ باسوادی نمی آید به خدا و مذهب اشكال كند و هیچ بی سوادی هم نمی تواند . پس چه كسی اشكال می كند؟ آدم كم سواد. حالا آدم ناقص همه چیزش ناقص است.

برهان قاطع!

معذرت می خواهم اگر كسی بیاید و به من بگوید خدا را اثبات كن به او می گویم : خیلی خری . آخر این كتاب و این بلندگو تصادفاً اینجا نیامده است . آن وقت این عالم با این همه تشكیلات كه درون یك سلول آن هزاران آیت و آیت الله وجود دارد آنوقت می گویی خدا را اثبات كن ؟! تو غیر خدا را اثبات كن . تو اصلاَ نمی توانی غیر خدا را اثبات كنی.

اگر كسی هم به من بگوید قیامت و آخرت را برای من اثبات كن باز به او می گویم : خیلی خری . یكصد و بیست و چهار هزار پیامبر آمده اند و گفته اند كه قیامتی هست ، آنوقت تو می گویی آن را اثبات كن ؟! اگر یك بچه به تو بگوید در لباست عقرب است احتیاط می كنی . چطور حرف یكصد و بیست و چهار هزار پیامبر را باور نمی كنی؟!

قرآن باید در جامعه مطرح شود . قرآن فقط تجوید نیست . قرآن كتاب انسان ساز است . قرآن برای همه آمده است؛« هدی للناس ». منتهی چه كسی از آن استفاده می كند ؛« هدی للمتقین »

یا اگر یك جبری مذهب بگوید من جبر را قبول دارم  یك سیلس به گوش او می زنم و اگر بگوید چرا زدی ؟ ؛ می گویم من مجبورم . من اینطوری بحث می كنم . دیالوگ و سیستماتیك و این حرفها كار شما علماست.

به یك رعیتی گفتند خدا چندتاست ؟ گفت : یكی . به او گفتند : اگر كسی بگوید خدا دوتاست ، چه كار می كنی؟

گفت : با این بیل می كنمش دوتا . این می شود برهان قاطع !.

هر قبله ای كه بینی بهتر ز خودپرستی است *

ما می گوییم آفتاب خانه ما ، آفتاب خانه شما ؛ در حالی كه همه اینها یكی است و یك آفتاب بیشتر نیست . علامه طباطبائی در آن كلام آخر در پیام معنوی شیعه در كتاب « شیعه در اسلام » می فرماید كه : « خودشناسی و امام‌شناسی و خداشناسی یكی است . »؛ چرا ؟ مثلا ما می خواهیم خودمان را بشناسیم. ما حیات داریم، ما قدرت داریم ، واقعیت داریم. می گوییم حیات من، قدرت من ، شنوایی من ، بینایی من ، اراده من ، تكلم من ، من هستم و این درست است و نمی شود انكار كرد خوب این من چه كاره است ؟ . تمام این بدبختی های ما مربوط به همین  «من » است . « هر قبله ای كه بینی بهتر ز خود پرستی است ». این من است كه به او باید خدمت كنم . من باید سخنرانی كنم نه كس دیگر . این منیت یك جهنم بزرگی است. همه مشكلات جامعه مربوط به این منیت است  و به خاطر همین منیت كمالات دیگری را نمی توان دید ولی اگر این طور نباشد همه همدیگر را كمك می كنند.

آقای قاضییك كلمه می گفت : « خودبین نباشید ، خدابین باشید» . بعد سه ساعت سرش را پایین می انداخت و به فكر فرو می رفت و حضار نیز چنین می شدند؛ و مثل بنده جاهل نبود كه بیهوده حرف بزند.

بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را                هرگز نتوان دید جمال احدی را

وقتی این من شكسته بشود مضاف می ماند و مضاف الیه می رود . « التوحید اسقاط الاضافات» . آفتاب خانه من ، آفتاب خانه شما ، آفتاب مدرسه و دانشگاه همه اش یك آفتاب است این تقید است كه انسان را نگه داشته است و الا اگر این تقید بشكند انسان می شود قدرت و علم . این معنی امام است وقتی منیت را بشكند خودش را بشناسد.

وجود ما معمایی است حافظ                    كه تحقیقش فسون است و فسانه

این جا دیگر آدم راحت می شود . می بیند كه یك قدرتی هست و علمی هست كه آن هم امام است . در پشت سرش هم دیگر خبری نیست و دائما او پادشاه مطلق است و در كمال عز خود مستغرق است . او دیگر چیزی نیست ،  نه این كه نیست. « آن را كه خبر شد خبری باز نیامد» . خداوند متعال یك آیینه بزرگی به نام انسان خلق كرده است . و انسان های بالفعل كاملی هم گذاشته است كه مردم را هدایت كنند.

پی نوشت:

*حافظ: گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو               هر قبله ای که بینی بهتر ز خود پرستی

منبع:

موسسه فرهنگی صابره

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.