• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/11/25
  • تاريخ :

دانش چراغ خرد

1- دانش چراغ خرد و سرچشمه ی فضل است .

2- دانش گنجی است بزرگ كه از بین نمی رود .

3- بدترین علم ها دانشی است كه به آن عمل نگردد .

4- دانش بدون عمل ، سختی و عذاب است .

5- حلم و شكیبایی گواه بر زیادیِ دانش است .

6- زیبایی دانشمند در عمل كردن به علم است .

7- كسی كه به دانش از مردم پیش باشد ، ارزش او بیش باشد .

8- هر كس یك باب علم را از كسی كه به او اطمینان دارد یاد بگیرد ، از هزار ركعت نماز فضیلتش بیشتر است .

9- حكیمان گرانمایه ترین ، شكیباترین ، با گذشت ترین و خوشخوترین مردمان هستند .

10- قدرت در دانستن است .

11- دروازه های حكمت و دانش همواره گشوده اند .

12- تحصیلات بهترین اندوخته سن كهولت و پیری است .

13- علم و دانش خود را با دیگران تقسیم كن. این بهترین راه برای باقی گذاشتن نام نیك است.

14- برگ های كتاب به منزله ی بال هایی هستند كه روح ما را به عالم نور پرواز می دهند.

15- بهترین كتاب، آن كتاب است كه انسان را به تفكر وا دارد، وگرنه ارزش پاره كردن هم ندارد.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName