تبیان، دستیار زندگی
مهمترین علت بروز ناهنجاری‌های رفتاری در ورزشگاه‌ها از دیدگاه اعضای گروه تجربی، هواداری ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علل ناهنجاری‌ تماشاگران در میادین فوتبال

علل ناهنجاری‌ تماشاگران در میادین فوتبال

مهمترین علت بروز ناهنجاری‌های رفتاری در ورزشگاه‌ها از دیدگاه اعضای گروه تجربی، هواداری كوركورانه از باشگاه و ناتوانی در كنترل خشم هنگام شكست و ناكامی باشگاه مورد علاقه بوده است.

به نقل ازایسنا، بررسی ناهنجاری‌های رفتاری در میادین ورزشی فوتبال عنوان پژوهشی است كه از سوی محسن صفابخش با همكاری دكتر محمدرضا كردی در پژوهشكده تربیت بدنی وزارت علوم بررسی شد.

در این پژوهش آمده است: «در تركیب سنی طرفداران مورد مصاحبه دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بالاترین نسبت سنی به گروه سنی ‌ 24-15 سال با 57 درصد و پایین‌ترین آن به گروه سنی ‌55 سال و بیشتر با نیم درصد اختصاص دارد.

اغلب طرفداران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال (‌5/88 درصد) دارای منشاء شهری بوده و ‌5/11 درصد در روستا به دنیا آمده‌اند.

در این تحقیق مشخص شد مهمترین علت علاقه به باشگاه از دیدگاه طرفداران پرسپولیس «تعصب بازیكنان، كادر مربیگری و مدیریت باشگاه» و مهمترین علت علاقه به باشگاه استقلال "پیشینه"، "شهرت باشگاه" و "كسب نتایج مطلوب در دیدارهای مختلف" بوده است.

بالغ بر ‌5/34 درصد طرفداران پرسپولیس كه مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند پس از شكست باشگاه مورد علاقه خود به رفتارهای خشونت‌آمیز دست زده‌اند، این نسبت در بین طرفداران باشگاه استقلال كاهش یافته و به ‌5/28 درصد رسیده است.

اغلب طرفداران باشگاه پرسپولیس عقیده دارند،‌ در صورتی كه بازیكن باشگاه مورد علاقه به باشگاه رقیب بپیوندد باید او را به بی‌تعصبی متهم كرد و علیه او در ورزشگاه‌ها شعار داد. در حالی كه ‌٧٠ درصد طرفداران استقلال معتقدند باید به بازیكن اجازه داد تا در باشگاه مورد علاقه بازی كند.

محقق در پایان این پژوهش نتیجه گرفت: «بهترین طریق مبارزه با ناهنجاری‌های رفتاری در میادین ورزشی از دیدگاه طرفداران مورد مصاحبه باشگاه پرسپولیس و استقلال ترویج فرهنگ هواداری بین تماشاگران از طریق رسانه‌های گروهی است.»

در بخش دیگری از نتایج آمده است: «به نظر می‌رسد درصد بالایی از اعضای گروه تجربی (طرفداران استقلال و پرسپولیس) هنگام ناكامی و درماندگی در راه رسیدن به هدف، خشم ناشی از آن را به بیرون و محیط پیرامونی اشاعه می‌كنند.

- انتظار طولانی برای تماشای بازی در سرما و گرما احتمال بروز ناهنجاری رفتاری در ورزشگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

- استفاده از وسیله نقلیه عمومی جهت حضور در ورزشگاه در گرایش به ناهنجاری‌های رفتاری در میادین ورزشی موثر است.

- نرخ دست زدن به ناهنجاری‌های رفتاری در میادین ورزشی در بین تماشاگران شاغل كمتر است.

- بین مطالعه نشریات ورزشی و دست زدن به ناهنجاری‌های رفتاری در میادین ورزشی رابطه معناداری وجود ندارد.

- ناكافی بودن تاسیسات و تسهیلات رفاهی ورزشگاه‌ها احتمال دست زدن به ناهنجاری‌های رفتاری را در میادین ورزشی افزایش نمی‌دهد.

- میزان دست زدن طرفداران پرسپولیس و استقلال به ناهنجاری‌های رفتاری در میادین ورزشی متفاوت نیست.

- تفاوت معناداری در نمره تست پرخاشگری طرفداران پرسپولیس و استقلال وجود ندارد.

- تفاوت معنا‌داری در میزان اضطراب طرفداران دو باشگاه وجود ندارد.

- در میزان تمایل طرفداران دو باشگاه به مشاركت در اجرای طرح سالم‌سازی محیط ورزشگاه‌ها تفاوت معنا‌داری وجود ندارد.

- نحوه رفتار و عكس‌العمل طرفداران پرسپولیس هنگام جدایی بازیكن باشگاه مورد علاقه و پیوستن به باشگاه رقیب با اعتراض بیشتری توام است.

- مهمترین هدف طرفداران استقلال و پرسپولیس از رفتن به باشگاه و تماشای دیدارهای سایر باشگاه‌ها شعار دادن به سود باشگاه مورد علاقه و برعلیه باشگاه رقیب است.»