تبیان، دستیار زندگی
برای باز كردن یك فایل در ویندوز چند روش مختلف وجود دارد. یك روش این است كه آن فایل را در پنجره My Computer یا ویندوز اكسپورر پیدا كنید وآن را از آنجا باز كندی. روش دیگر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باز كردن یك فایل

برای باز كردن یك فایل در ویندوز  چند روش مختلف وجود دارد. یك روش این است كه آن فایل را در پنجره My Computer یا ویندوز اكسپورر پیدا كنید وآن را از آنجا باز كندی. روش دیگر این است كه فایل را از داخل برنامه ای كه در آن ایجاد شده است باز كنید. ویندوز حتی فایلهایی كه اخیراً باز كرده اید را ردیابی می كند تا بتوانید آن فایلها را در یك مرحله با استفاده از منوی Start  مجدداً باز كنید.

بر روی فایل دوبار كلیك كنید

باز كردن یك فایل

فایلی كه می خواهید باز كنید را با استفاده از پنجره My Computer یا ویندوز اكسپلورر پیدا كنید. روی آن فایل دوبار كلیك كنید تا برنامه مربوط به آن اجرا شود و فایل درون آن باز شود. در این مثال فایل Resume.doc در برنامه Word باز خواهد شد.

فایلی را كه به تازگی استفاده كرده اید باز كنید

باز كردن یك فایل

ویندوز پانزده سندی را كه آخر از همه باز كرده اید بخاطر می سپارد. برای باز كردن این اسناد ، بر روی دكمه Start  كلیك كنید و اشاره گر را بر روی Document My Recent ببرید تا لیست اسنادی را كه بتازگی بر روی كامپیوتر بازه كرده اید را مشاهده كنید. سندی كه می خواهید باز كنید را انتخاب كنید.

یك برنامه را اجرا كنید

باز كردن یك فایل

راه دیگر باز كردن بك فایل از داخل برنامه ای است كه آن را ایجاد كرده است. بدین منظور ابتدا روی دكمه Start كلیك كنبد. اشاره گر ماوس را بر روی گزینه All Programs ببرید و برنامه ای كه م یخواهید اجرا شود را در منوهای فرعی ظاهر شده پیدا كنید.

گزینه Open  را از منوی File انتخاب كنید.

باز كردن یك فایل

پس از آنكه برنامه انتخاب شده باز شد گزینه File\Open را از نوار منوی آن انتخاب كنید. كادر محاوره ای Open ظاهر می شود.

فایلی كه می خواهید باز كنید را پیدا كنید

باز كردن یك فایل

در اكثر برنامه ها، كادر محاوره ای Open بسیار شبیه پنجره My Computer كار م یكند. در میان فولدرهای روی سیستم كامپیوتر تان بگردید تا فایلی كه می خواهید باز كنید را پیدا كنید، آن را انتخاب كنید و بر روی Open  كلیك كنید.

* توجه *

حذف فایلهایی كه به تازگی استفاده كرده اید

لیست فایلهایی كه به تازگی استفاده كرده اید را می توانید از فولدر Recent Documents پاك كنید، به این طریق كه روی نوار وظیفه راست كلیك كنید و گزینه Properties را ازمنوی میانبر انتخاب كنید. در كادر محاوره Properties كه باز می شود، روی زبانه Advanced كلیك كنید و سپس روی Clear List كلیك كنید.

جستجو برای یافتن فایلها

زمانی كه با استفاده از فرمان Search در منوی Start  به دنبال فایلها می گردید با دوبار كلیك كردن روی هر یك از فایلها می توانید آنها را باز كنید.