تبیان، دستیار زندگی
سیاست‌گذاری عمومی یكی از شاخه‌های جدید و پراهمیتی است كه طی چند دهه‌ گذشته، راه خود را در میان دیگر رشته‌‌ها باز كرده و با دو ویژگی عمده‌ میان رشته‌ای و چند رشته‌ای بودن، در پی تحلیل سیاست‌ها، بهینه‌سازی روش‌های سیاست‌گذاری و سرانجام، دست‌یابی آسان‌تر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدرس و سیاست‌گذاری عمومی

مدرس و ساست گذاری عمومی

معرفی کتاب: سیاست‌گذاری عمومی یكی از شاخه‌های جدید و پراهمیتی است كه طی چند دهه‌ گذشته، راه خود را در میان دیگر رشته‌‌ها باز كرده و با دو ویژگی عمده‌ میان رشته‌ای و چند رشته‌ای بودن، در پی تحلیل سیاست‌ها، بهینه‌سازی روش‌های سیاست‌گذاری و سرانجام، دست‌یابی آسان‌تر و سریع‌تر به اهداف سیاست‌گذاری‌هاست.

در میان مؤلفه‌های موجود در سیاست‌گذاری،‌ واسطه‌ها از نقش بسیار مهمی برخوردار می‌باشند.

نوشتار حاضر با محور قراردادن یكی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ در دورانی كه مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او در چارچوب سیاست‌گذاری‌های كشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره به فعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش سیاست‌گذاری است.

مدرس و سیاست‌گذاری عمومی

تالیف: ملك محمدی، حمیدرضا

تاریخ انتشار: اردیبهشت 1383

قیمت: 16000 ریال

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 2500

انتشارات: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برق غیرت

برق غیرت

معرفی کتاب: اعتقاد به جدایی دیانت از سیاست در قرون اخیر، آن چنان به باور عمومی سیاستمداران و بسیاری از افراد جامعه ی ایرانی و حتی برخی از علما و روحانیون بدل گشته بود كه مقابله با آن و شكستن جو سنگین ناشی از آن در توان هر كسی نبود. در چنین شرایطی پیرمردی نحیف جثه و قوی فكر و مومن به مكتب اهل بیت ، یك تنه به مقابله با تفكر انحرافی جدایی دین از سیاست همت گماشت و در این مسیر ، مردانه در برابر حكومت های مستبد وقت ، خصوصا دیكتاتوری رضا خان میرپنج قامت راست كرد و نهالی را غرس كرد كه سال ها بعد، روح خدا با پاسداری و آبیاری آن درخت تناور ، نظام اسلامی را به بشریت تقدیم داشت . برق غیرت ، حكایتی است مختصر از زندگی شهید مدرس ، مردی كه اسوه و الگوی سیاسی حضرت امام خمینی به شمار می آید و همین اشاره ی كوتاه در توصیف شخصیت تابناك و شاخص او كفایت می كند.

برق غیرت

نوشته: معراجی پور، محبوبه

تاریخ انتشار: آذر 1382

تعداد صفحات: 92

قیمت: 4500 ریال

قطع: پالتویی

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 300

انتشارات: مرکز اسناد انقلاب اسلامی