تبیان، دستیار زندگی
بسیاری از اشیاءتصویری كه اضافه می‌كنید می‌توانند با ابزارهای فرمت‌دهی بهبود یابند. برای مثال می‌توانید اشكالی كه رسم می‌كنید را با تغییر رنگ یا شیوه خط، فرمت‌دهی كنید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه فرمت تصویر را تغییر دهیم

بسیاری از اشیاءتصویری كه اضافه می‌كنید می‌توانند با ابزارهای فرمت‌دهی بهبود یابند. برای مثال می‌توانید اشكالی كه رسم می‌كنید را با تغییر رنگ یا شیوه خط، فرمت‌دهی كنید. تنظیم كردن فرمت یك شیء می‌تواند ظاهر آن را كاملاً تغییر دهید. می‌توانید رنگ‌های اصلی یك شیء را با استفاده از رنگ‌های Pastel، تنظیم كنید. همچنین می‌توانید اهمیت یك خط را با ضخیم كردن تغییر دهید. كادر محاوره‌ای Format، برای همه نوع شیء، گزینه‌های فرمت‌دهی دارد.

شیء را انتخاب كنید

چگونه فرمت تصویر را تغییر دهیم

ابتدا، روی شیء كه می‌خواهید فرمت‌دهی آن را تغییر دهید كلیك كنید تا انتخاب شود.

گزینه Format را انتخاب كنید

چگونه فرمت تصویر را تغییر دهیم

روی شیء كلیك راست كنید تا منوی میان‌بر ظاهر شود. بعد گزینه Format را انتخاب كنید. اسم این گزینه به نوع شیء كه در مرحله 1 انتخاب كردید بستگی دارد. برای مثال، اگر روی یك شكل كلیك راست كنید، این گزینه، Format Autoshape خواهد بود و اگر روی یك كادر متنی كلیك كنید، این گزینه، Format Text Box خواهد بود.

از كادر محاوره‌ای Format استفاده كنید

چگونه فرمت تصویر را تغییر دهیم

كادر محاوره‌ای Format برای نوع شیء تصویری كه انتخاب كردید ظاهر می‌شود. روی برگه colors and Lines كلیك كنید تا گزینه‌های تغییر رنگ یا شیوه خط شیء را پیدا كنید.

تغییر رنگ داخلی

چگونه فرمت تصویر را تغییر دهیم

رنگ داخلی، رنگ یا الگویی است كه داخل یك شكل قرار می‌گیرد. برای تغییر دادن رنگ داخلی، روی دكمه لیست Fill Color كلیك كنید و یكی از رنگها را انتخاب كنید.

تغییر دادن ضخامت خط

چگونه فرمت تصویر را تغییر دهیم

اگر شیء، خط مرزی یا حاشیه داشته باشد یا خود شیء، یك خط یا كمان باشد، از گزینه‌های L ine در برگه Colors and Line برای تغییر دادن رنگ، شیوه یا ضخامت خط استفاده كنید. برای مثال، روی فلش لیست Style كلیك كنید تا لیستی از شیوه‌های خط باز شود.

متن را دور اشیاء‌ قرار دهید

چگونه فرمت تصویر را تغییر دهیم

اگر بخواهید شیء تصویری در وسط بلاكی از متن قرار گیرد، می‌توانید از فرمان‌های مربوطه استفاده كنید تا معین كنید كه متن چگونه دور (یا در) شیء قرار گیرد. روی برگه Layout كلیك كنید و یكی از شیوه‌ها را انتخاب كنید. روی Ok كلیك كنید تا از كادر محاوره‌ای خارج شوید و تنظیمات فرمت‌دهی جدید اعمال شود.

*توجه *

گزینه‌های فرمت‌دهی دیگر

حتماً برگه‌های دیگر در كادر محاوره‌ای Format را ببینید. بسته به شیء تصویری كه انتخاب كردید، می‌توانید گزینه‌های متعدد دیگری را اعمال كنید.

استفاده از نوار ابزار Drawing

نوار ابزار Drawing، ابزارهایی دارد كه می‌توانید آنها را مستقیماً روی اشیایی كه انتخاب می‌كنید اعمال كنید. برای مثال، برای پر كردن یك شیء با رنگ، روی دكمه Fill Color كلیك كنید. برای انتخاب یك شیوه دیگر برای خط، روی دكمه Line Style كلیك كنید.