تبیان، دستیار زندگی
در یک شب که آسمان صاف است ستاره ها بسیار نزدیک به نظر می آیند اما آنها در واقع چقدر دور هستند ؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

1- جهان ما چقدر بزرگ است ؟

آسمان پر ستاره ونگوگ

در یک شب که آسمان صاف است ستاره ها بسیار نزدیک به نظر می آیند اما آنها در واقع چقدر دور هستند ؟

چه چیزی آن سوی آنها قرار دارد ؟ جهان ما چقدر بزرگ است ؟ در این مقاله در چند بخش سعی می کنیم تا حدی به این سوالات پاسخ دهیم.

این بخش ها به ترتیب عبارتند از:

1-فاصله ها

2- تعیین فواصل

3- ستاره های دیگر

4- کهکشان راه شیری

5-کهکشان های دیگر

6- دورترین کهکشان ها

7- تا کجا را می توانیم ببینیم ؟

8- جهان چقدر بزرگ است ؟

1- نسبت فاصله ها

بدون دانستن فاصله ها، آسمان تنها همانند یک گنبد در بالای سر ماست. اما هنگامی که فاصله های ستاره ها را بدانیم. می توانیم بفهیم جهان در فضای سه بعدی چه شکلی است و  به بعضی از مهمترین سوالات پاسخ دهیم: آیا جهان ما بی کران است؟ عمر جهان ما چقدر هست؟ جای ما در این جهان کجاست؟

پرستاره

زمانی که از درون یک تلسکوپ به دو ستاره بطور همزمان نگاه می کنیم، ممکن است این دو ستاره در یک فاصله ی مساوی بنظر بیایند. مثلاً ستارگان B و C در قسمت شماره 1 تصویر زیر، به نظر می آید کاملاً در کنار هم هستند، امّا همان طور که در قسمت شماره 2 تصویر می بیند این دو ستاره تفاوت فاصله زیادی تا زمین دارند.

نسبت فواصل

ادامه دارد...