تبیان، دستیار زندگی
1.  برای دستیابی به آرامش بیشتر، میوه و سبزی خام بخورید. ماست ، شیر، تخم مرغ ، دانه های خوراكی، حبوبات ، فندق و بادام نیز مصرف كنید. 2.     بیشترین تنش از سر آغاز می شود نه از تن. پس دراند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستیابی به آرامش و آسایش با استفاده از چند روش

1.  برای دستیابی به آرامش بیشتر، میوه و سبزی خام بخورید. ماست ، شیر، تخم مرغ ، دانه های خوراكی، حبوبات ، فندق و بادام نیز مصرف كنید.

2.     بیشترین تنش از سر آغاز می شود نه از تن. پس دراندیشه های خویش سخت گیر مباش.

3.     بوی خوش موجب افزایش سروتونین در مغز و پدید آورنده آرامش است.

4.  نیایشگاه ها آرام ترین مكان ها هستند. بی توجه به باورهای خویش ، به مسجد ، معبد ، كلیسا و ... روی آور، جایی برای نشستن پیدا كن و در آرامش این مكان ها  فرو شو.

5.     فك به هنگام استرس سفت می شود. برای رهایی از تنش فك ، سقف دهان را با زبان فشار دهید.

6.  پره های آسیاب بادی را تصور كنید كه می چرخند. با دستان خویش حركت پره ها را تقلید كنید و با این كار به آرامش دست یابید.

7.  كف دستان خود را بر دو جانب چهره خود قرار دهید ، از لب تا چشمان . بینی خود را بیرون بگذارید و دستان خود را به نرمی بر چهره بفشارید تا آرامش فرا رسد.

8.     در جستجوی نكته ای باشید كه شما را به خنده وادارد. اگر نیفتادید ، تظاهر كنید كه یافته اید و بخندید.

9.     مشكلات و تشویش های خویش را بنویسید و ببینید كه چگونه موقع خواندن آن ، مشكل شما حل یا ناپدید می شود.

10.در انجام كاری كه شما را سخت نگران كرده ، با خود قرار بگذارید كه آن را در زمانی دیگر انجام دهید. چنین تدبیری شما را از تشویش می رهاند.

11.تمركز بر یك جنبش ، صدا ، تصور یا یك اندیشه ، بدون استرس و بدون هراس از پراكندگی ، مراقبه است.

12.اگر بتوانید مسائل كوچك زندگی را سهل بگیرید ، در حل مسائل پیچیده موفق می شوید. در این كار آرامش نهفته است.

13.برای رهایی از استرس دو راه وجود دارد : تغییر نگرش شما به مشكل و تغییر مشكل. تغییر نگرش موجب روشن شدگی است.

14.حواس را تربیت كنید . از گوش برای شنیدن بهترین اثر موسیقی ، از چشم برای دیدار برترین زیبایی و.... بهره بگیرید.

15.به هنگام استرس ، به تماشای درختی  بلند و زیبا بنشینید .

16.كلام یا صدایی بی معنی اما خوش نوا برگزینید. در مكان های آرام و به هنگام آرامش ، آن كلام یا نوای انتخابی را كه راز شماست ، بی صدا بر زبان جاری سازید.به هنگام اضطراب- گه گاه و نه همیشه- چشم های خود را ببندید و كلام راز انگیز را بر زبان جاری سازید.

17.زمانی را به تماشای قالی ها و كاشی كاری های زیبای ایرانی اختصاص دهید؛ این كار را تكرار كنید. از میان این نقش ها، نقشی را كه با جان شما سازگارتر است برگزینید و آن را با دقت به خاطر بسپارید. به هنگام استرس چشمان را ببندید ؛ سه بار آرام تنفس كنید و جز بدان نقش ، به چیزی دیگر نیندیشید.

18.نهایتِ داشتن ، داشتن آرامش باطنی و بردباری است .

19. در گذشته زندگی كردن ، شما را از " حال " و توجه به آینده ‌باز می دارد . زمانی كه نیاز به شادی دارید اكنون است .

20.بسیاری از ناراحتی های ما ناشی از این است كه خود را در كارهای یكنواخت محبوس كرده ایم ، كارهایی كه مرتب باید تكرار كرد . به دنبال تنوع و تغییر بگردید تا از كسالت و افسردگی نجات یابید .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.