تبیان، دستیار زندگی
برای اینكه ورود داده‌ها آسان شود، از یك فرم استفاده كنید. از دو نوع فرم می‌توانید استفاده كنید: فرم‌‌های ورود داده یا فرم‌های كادر محاوره‌ای . فرم‌های ورود داده كاملاً مشخص ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایجاد فرم جدید با استفاده از Form Wizard

برای اینكه ورود داده‌ها آسان شود، از یك فرم استفاده كنید. از دو نوع فرم می‌توانید استفاده كنید: فرم‌‌های ورود داده یا فرم‌های كادر محاوره‌ای . فرم‌های ورود داده كاملاً مشخص هستند. شبیه به یك فرم كاغذ معمولی هستند كه كادرهای خالی برای ورود داده دارند. فرم‌های كادر محاوره‌ای به شما امكان می‌دهند تا وسیله‌ای برای ورود داده‌ها توسط كاربر فراهم كنید و نیز بر اساس این ورودی، یك كاری صورت گیرد. این كار عملی روی فرم ورود داده تمركز می‌كند كه با استفاده از Form Wizard ایجاد می‌شود. برای شروع، پایگاه داده‌ مورد نظر را باز كنید.

كادر محاوره‌ای New Form را باز كنید

ایجاد فرم جدید با استفاده از Form Wizard

در پنجره Database ، روی Forms كلیك كنید. روی دكمه New كلیك كنید تا كادر محاوره‌ای New Form باز شود. توجه كنید كه لیست سمت راست، چند گزینه برای فرم دارد. در این كار عملی، روی Form Wizard تمركز می‌كنیم.

Form Wizard را اجرا كنید

ایجاد فرم جدید با استفاده از Form Wizard

در كادر محاوره‌ای New Form ، از لیست گزینه‌های سمت راست، Form Wizard را انتخاب كنید و روی Ok كلیك كنید تا این ویزارد باز شود.

انتخاب جدول

ایجاد فرم جدید با استفاده از Form Wizard

از لیست Tables /Queries (اولین كادر محاوره‌ای ویزارد)، جدولی كه حاوی فیلدهای مورد نظر شماست را انتخاب كنید. بعد یك فیلد را انتخاب كنید و روی دكمه > كلیك كنید تا آن فیلد را به فرم جدید اضافه كنید. (برای اضافه كردن تمام فیلدها، روی دكمه>> كلیك كنید). بعد روی Next كلیك كنید.

انتخاب طرح ظاهری

ایجاد فرم جدید با استفاده از Form Wizard

كادر محاوره‌ای بعدی از شما می‌خواهد كه یك طرح ظاهری برای فرم انتخاب كنید. هر یك از گزینه‌ها را انتخاب كنید تا مثالی از هر طرح را مشاهده كنید. وقتی كه طرح مورد نظر را پیدا كردید، روی Next كلیك كنید.

انتخاب شیوه

ایجاد فرم جدید با استفاده از Form Wizard

یك شیوه برای فرم انتخاب كنید. وقتی كه یكی از شیوه‌ها را انتخاب می‌كنید، یك نمونه از آن در سمت چپ ظاهر می‌شود. شیوه مورد نظر را انتخاب كنید و روی Next كلیك كنید.

فرم را نامگذاری كنید

ایجاد فرم جدید با استفاده از Form Wizard

كادر نهایی Form Wizard باز می‌شود و عنوان فرم را از شما می‌خواهد. یك اسم با معنی در كادر متنی وارد كنید و روی Finish كلیك كنید.

*توجه  *

تركیب كردن و مطابقت دادن فیلدها

اگر بیش از یك جدول در پایگاه داده خود داشته باشید، می‌توانید فیلدهایی از جدول‌های مختلف را روی یك فرم قرار دهید. برای این كار، در مرحله 3 ، جدولی كه در لیست Tables/Queries ظاهر می‌شود را تغییر دهید و فیلدهای مورد نظر را اضافه كنید.

استفاده از AutoForm

اگر یك فرم كلی بر اساس فیلدهای جدول می‌خواهید، از Autoform استفاده كنید. در كادر محاوره‌ای New Form برای ایجاد یك ستون از فیلدها در یك فرم، Auto Form:Columnar را انتخاب كنید. برای ایجاد فرمی كه شبیه به یك جدول باشد، گزینه Auto Form:Tablular را انتخاب كنید. و برای ایجاد فرمی كه شبیه به یك برگه داده‌ای باشد، گزینه Auto Form:Datasheet را انتخاب كنید. برای ایجاد یك گزارش قابل تغییر با استفاده از داده‌های جدول Auto Form:Privo Table یا Auto Form:Privo Table را انتخاب كنید. در پایین كادر محاوره‌ای New Form روی فلش لیست كشویی كلیك كنید و جدول مربوط به فرم را انتخاب كنید و بعد روی Ok كلیك كنید. تا یك فرم ساده ایجاد شود.