تبیان، دستیار زندگی
رفتن به یك سایت وب
رفتن به یك سایت وب
رفتن به یك سایت وب
اگر آدرس یك صفحه وب را بدانید،می توانید آن را درون نوار آدرس اینترنت اكسپلورر وارد كنید. اما اغلب رفتن به یك صفحه،روشهای آسانتری وجود دارد. صفحات محبوت خود را می توانید در منوی...
كار با اینترنت
كار با اینترنت
كار با اینترنت
اینترنت از تعداد زیادی شبكه تشكیل شده است كه همگی آنها به هم وصل شده اند و یك شبكه غول آسا را بوجود آوردند. امروزه مشهورترین قسمت اینترنت، وب جهانی است. وب ...