تبیان، دستیار زندگی
نصب یك چاپگر محلی
نصب یك چاپگر محلی
نصب یك چاپگر محلی
به زبان ویندوز، هر قطعه سخت افزاری كه شما را معمولاً به فكر چاپگر می اندازد دستگاه چاپ (Print device) نام دارد. چاپگر (Printer) آیكونی است كه در فولدر Printers and Faxes ...
ویندوز
ویندوز
ویندوز
چاپ كردن یكی ازكارهای پایه ای است كه شماباكامپیوترتان انجام خواهید داد. و یندوز XP كارچاپ را از همیشه آسانتركرده است و باهماهنگ كردن جنبه های فنی كار ...