تبیان، دستیار زندگی
ذخیره كردن یك فایل
ذخیره كردن یك فایل
ذخیره كردن یك فایل
یكی از مهمترین كارهایی كه بر روی كامپیوترتان انجام خواهید داد، ذخیره كردن فایلهاست.ذخیره فایلها در هنگام كار بر روی آنها در داخل یك برنامه ایجاد می شود. در اكثر برنامه ...
باز كردن یك فایل
باز كردن یك فایل
باز كردن یك فایل
برای باز كردن یك فایل در ویندوز چند روش مختلف وجود دارد. یك روش این است كه آن فایل را در پنجره My Computer یا ویندوز اكسپورر پیدا كنید وآن را از آنجا باز كندی. روش دیگر ...
ایجاد یك فایل
ایجاد یك فایل
ایجاد یك فایل
در بیشتر موارد شما اسناد جدید را از داخل یك برنامه ایجاد می كنید. برای مثال معمولاً با استفاده از برنامه Word، یك سند جدید Word ایجاد می كنید. با این وجود ویندوز این امكان را به ...
كار فایلها و فولدرها
كار فایلها و فولدرها
كار فایلها و فولدرها
همه برنامه هایی كه در كامپیوترتان وجود دارد از فایلهایی تشكیل شده است كه بر روی دیسك سخت آن قرار دارند. ویندوز به عنوان سیستم عامل كامپیوتر شما از هزاران فایل مختلف ...