تبیان، دستیار زندگی
در سالهای اخیر كتاب هایی با موضوعات برقراری ارتباط موثر، اثرگذاری بر دوستان، دوستیابی، راههای متعدد محبت كردن و .... در سطح جهان بیشترین تعداد مخاطبان را به خود اختصاص داده است. اگردر كشور خودمان هم سری به كتابفروشی ها بزنی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هادی انسانیت راستین


در سالهای اخیر كتاب هایی با موضوعات برقراری ارتباط موثر، اثرگذاری بر دوستان، دوستیابی، راههای متعدد محبت كردن و .... در سطح جهان بیشترین تعداد مخاطبان را به خود اختصاص داده است. اگردر كشور خودمان هم سری به كتابفروشی ها بزنیم و با نیم نگاهی بر عناوین كتاب ها خواهیم دید كه كتاب های روانشناسی، دوست یابی در كمترین زمان ممكن، ارتباط متقابل و موثر و نحوه اثرگذاری بیشترین عناوین و بیشترین متقاضیان را دارد. دنیای امروز دنیای ارتباطات است و انسانی در این دنیا موفق است كه مؤثرترین ارتباط را با افراد پیرامون خود داشته باشد. فردگرایی رو به تزاید در دنیای امروز سبب شده است كه انسان ها از یكدیگر فاصله گرفته و برای درك متقابل و رسیدن به همزبانی و همدلی با یكدیگر مشكل داشته و نیازمند آموزش هایی باشند، از اینرو شاهد استقبال از اینگونه كتب هستیم  .

این موضوعات جدیدترین و نتیجه آخرین تحقیقات روانشناسان و جامعه شناسان است و بیان می كند كه جامعه سالم از انسان های سالم ( روانی و جسمانی) تشكیل یافته است و تمام دستاوردهای انسانی و سرعت پیشرفت ،  بر روابط انسانی استوار است. اگر روابط میان افراد یك جامعه روابط سالم و بر اساس اصول انسانی باشد حتماً و قطعاً آن جامعه راه پیشرفت و ترقی را با سرعت بیشتری طی خواهد كرد. از سوی دیگر انسان امروز به صورت سرسام آوری  با كمبود وقت مواجه است از اینروست كه شاخه هایی از قبیلNLP، مدیریت ذهن و مدیریت زمان ابداع شده تا آدمی در این عصر پرشتاب با تسلط بر ذهن، روح و شرایط پیرامون بیشترین بهره را از ساعات خود ببرد.

اولین گام برای رسیدن به ارتباط مؤثر و سالم ، درك متقابل است كه این موضوع را در كلام امام هادی می توان آشكارا دید:

" فروتنی آن است كه با مردم چنان كنی كه دوست داری با تو چنان باشند."

و همچنین در كلام دیگری از این امام معصوم می خوانیم : " از كسی كه بر او خشم گرفته ایی، صفا و صمیمیت مخواه از كسی كه به وی خیانت كرده ایی وفا مطلب و از كسی كه به او بدبین شده ایی، انتظار خیرخواهی نداشته باش"  و امام جان كلام را چنین می فرمایند( و بنگرید كه در مناسبات انسانی چقدر به كار می آید)؛" "دل دیگران برای تو همچون دل تو برای آنهاست."

این جملات ، الفبای درك متقابل است  و به انسان می آموزد كه دیگران به اندازه ماحق دارند : نه بیشتر و نه كمتر!

اینگونه اندیشیدن وزیستن انسان را از خودخواهی و خودبینی دور خواهد ساخت .

دومین گام در دستیابی به ارتباط موثر آن است كه دریابیم محبت دیگران در حق ما نه وظیفه كه تنها لطف و محبت آنان است و ما موظف هستیم در برابر این دوستی و محبت سرتسلیم و سپاسگزاری فرود آوریم ؛ امام هادی در این زمینه می فرمایند:

" هر كه دوستی و نظر نهایی اش را برای تو همه جانبه گرداند، طاعتت را برای او همه جانبه گردان

. "گام بعدی در برقراری ارتباط با دیگران آن است كه بدانیم دیگران هم حق دارند نظرات خود را داشته باشند، با نظرات خود رفتار كرده ، زندگی كنند و نباید هیچگاه درصدد تحمیل نظراتمان بر دیگران باشیم كه این فرآیند به جدال منتهی می گردد.

امام هادی در این زمینه می فرمایند:

" جدال دوستی قدیمی را تباه می كند و پیوند اعتماد را می گشاید و كمترین چیزی كه در آن است غلبه بر دیگری است كه آن هم سبب جدایی می شود. "

و كلام آخر در مدیریت زمان است، فرصت ها هدایای ارزشمندی هستند كه به صورت اتفاقی و گذرا پیش نمی آیند. مجموعه فرآیندها و رویدادهای متعدد دست به دست هم می دهند و فرصت های نیكو را در اختیارمان می نهند. باید هوشیار بود تا با مدیریت مطلوب و روزآمد بر زمان این فرصت ها را فراچنگ آورد. امام هادی در این زمینه می فرمایند:

"افسوس كوتاهی در انجام كار را با گرفتن تصمیم قاطع جبران كن."

زندگی نعمتی است كه تنها یك بار در اختیار آدمی قرار می گیرد، امتحانی است كه بدون آمادگی قبلی در آن شركت می كنیم و آنگاه آن را می شناسیم كه دیگرآن  نعمت رو به اتمام است. در این امتحان ناگهانی و بدون اعلام قبلی آن كسی پیروز و سربلند است كه با اتكا بر دانش و با اتكا بر توانایی های فردی و با تمام قوا در آن شركت جوید. یكی از راههایی كه ما را برای بهره برداری بیشتر از این یگانه نعمت یاری می دهد سخنان بزرگانی است كه با علم بیكران خود راه های بهتر زیستن را در اختیار ما نهاده اند. بهتر آن است به جای آنكه احادیث فراوانی از ائمه اطهار را از حفظ داشته باشیم تنها به یك یا چند از آنها عمل كنیم. خواهیم دید كه از فردای آن ، زندگی رنگ دیگری خواهد گرفت و شادمانه تر و موثرتر از هر زمان دیگری خواهیم زیست . فراموش نكنیم كه ارسال پیامبران وامامت امامان تنها برای یك هدف بوده است : ساختن انسانی كه لایق خطاب" فتبارك الله احسن الخالقین " باشد . با فرا رو نهادن اینگونه سخنان مطمئنا می توان به آن هدف دست یافت .

میلاد هادی خاندان هدایت بر شما گرامی باد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.