تبیان، دستیار زندگی
رفتن به یك سایت وب
رفتن به یك سایت وب
رفتن به یك سایت وب
اگر آدرس یك صفحه وب را بدانید،می توانید آن را درون نوار آدرس اینترنت اكسپلورر وارد كنید. اما اغلب رفتن به یك صفحه،روشهای آسانتری وجود دارد. صفحات محبوت خود را می توانید در منوی...
نصب ویندوز XP
نصب ویندوز XP
نصب ویندوز XP
با آن كه خود ویندوز XP از نسخه های قبلی ویندوز بسیار پیچیده تر است، اما نصب آن از نصب نسخه های قبلی این برنامه بسیار ساده تر است. یكی از دلایل این امر آن است كه ...