سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
منتخبین سیزدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین سیزدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین سیزدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین سیزدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین دوازدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دوازدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دوازدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دوازدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین پانزدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین پانزدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین پانزدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین پانزدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین چهاردهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین چهاردهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین چهاردهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین چهاردهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین یازدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین یازدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین یازدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین یازدهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین نهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین نهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین نهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین نهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین هشتمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین هشتمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین هشتمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین هشتمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین دهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دهمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین پنجمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین پنجمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین پنجمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین پنجمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین ششمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین ششمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین ششمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین ششمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین هفتمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین هفتمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین هفتمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین هفتمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین چهارمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین چهارمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین چهارمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین چهارمین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین اولین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین اولین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین اولین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
در آستانه عید سعید فطر، منتخبین اولین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود. برای منتخبین مسابقه، جوایز نقدی 500 هزار ریالی در نظر گرفته شده است.
منتخبین دومین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دومین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دومین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
در آستانه عید سعید فطر، منتخبین دومین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود. برای منتخبین مسابقه، جوایز نقدی 500 هزار ریالی در نظر گرفته شده است.
منتخبین سومین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین سومین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین سومین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین سومین مسابقه از دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به شرح زیر اعلام می شود.
منتخبین دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
منتخبین دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی به قید قرعه انتخاب و اسامی آن ها به مرور از طریق این اطلاعیه اعلام می شود. برای منتخبین دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی، جوایز نقدی 500 هزار ریالی در نظر گرفته شده است.
منتخبین مسابقه رایحه ظهور
منتخبین مسابقه رایحه ظهور
منتخبین مسابقه رایحه ظهور
باشگاه کاربران تبیان به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و به منظور گرامیداشت این اعیاد فرخنده، مسابقه رایحه ظهور را برگزار کرد و هم اکنون منتخبین این مسابقه معرفی خواهند شد.
منتخبین مسابقه «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
منتخبین مسابقه «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
منتخبین مسابقه «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
معاونت شبکه های اجتماعی تبیان، پیرامون شعار سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، مسابقه ویژه ای را برگزار کرد و هم اکنون منتخبین این مسابقه معرفی خواهند شد.
دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی
باشگاه کاربران تبیان، همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و در راستای ترویج فرهنگ تدبر در قرآن کریم، دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی را برگزار می نماید.
منتخبین مسابقه مبعث خورشید
منتخبین مسابقه مبعث خورشید
منتخبین مسابقه مبعث خورشید
باشگاه کاربران تبیان، در راستای گرامیداشت سالروز بعثت حضرت محمد مصطفی (ص) به پیامبری دین مبین اسلام، مسابقه ویژه «مبعث خورشید» را برگزار کرد و هم اکنون منتخبین این مسابقه معرفی خواهند شد.