تبیان، دستیار زندگی
كاربر محترم شما می توانید این مطلب را در شش قسمت مطالعه نمایید. آغاز تربیت دینی اصولاً از نظر اسلام تربیت از گهواره آغاز می شود و در خانواده شكل می گیرد . مقدمات و پایه گذاری آن از مرحله تشكیل جنین و حتی قبل از آن است . ولی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تربیت و آموزش دینی كودكان ( قسمت اول )

كاربر محترم شما می توانید این مطلب را در شش قسمت مطالعه نمایید.

آغاز تربیت دینی

اصولاً از نظر اسلام تربیت از گهواره آغاز می شود و در خانواده شكل می گیرد . مقدمات و پایه گذاری آن از مرحله تشكیل جنین و حتی قبل از آن است . ولی آنچه كه صورت رسمی دارد از لحظه تولد است و با ذكر اذان و اقامه در دو گوش كودك شروع می شود.

بعدها و به تدریج در مراحل مختلف زندگی ، ما وظیفه ای در قبال كودك داریم كه به عنوان مربی باید به ادای آن بپردازیم . شك نیست كه تا حدود هفت سالگی اعمال قدرت و فشار مطرح نیست . حتی رفتار مذهبی كودك صورت بازی و سرگرمی دارد. سعی و تلاش ما باید بر این باشد كه تكالیف مذهبی بر كودك سنگین نیاید واو را خسته نكند.

در طول مدت تربیت در هفت سال اول ، كوشش بر این است كه مصداق ها و مدل هایی عرضه و ارائه شوند كه برای كودك درس آموز باشند و  شیوه تربیت به گونه ای باشد كه نیازی به اصلاح  و تجدید نظر در آن ضرورت پیدا نكند كه بسیاری از لغزش های مذهبی افراد در این رابطه است.

اصولی در تربیت دینی :

پیش از این كه درباره مقاصد و محتوا و شیوه ها و فنون تربیت مذهبی كودكان سخن بگوییم ضروری است از سه اصل مهمی كه برای تربیت دینی لازم است سخن به میان آوریم . این اصول بدین قرارند:

1-  آگاهی و معرفت : ما مدعی نیستیم كه كودك قادر به درك همه ی مسائل و جوانب مربوط به مذهب باشد و یا آنچه را كه می گوییم دریابد. ولی این نكته باید مورد نظر باشد كه به میزان توانایی درك مطالب و فهم او مسائل را به او تزریق كنیم و به حساب این كه او خردسال است و هنوز وقت بسیاری برای متدین شدن دارد در این كار تعلـّل نكنیم.

2-  شور و احساس : طفل می بایست كم و بیش  با جماعات و اجتماعات مذهبی آشنا شود. در مراسم مذهبی ، دعاهای دسته جمعی ، سرودها و مراثی و در عبادت های جمعی مثل نمازهای جمعه و جماعت شركت كند و كم و بیش هیجانات ، شادی ها ، اشك ها و آه و ناله ها را ببیند . این امر در برانگیختن عواطف و شور مذهبی طفل مؤثر است . همچنین  داستان های مذهبی نیز در این امر مفید است.

3-  رفتار و عمل : نقش عمل و رفتار را چه در كار مربی و چه در كار كودك نادیده  نگیرید كه آن بیش از منطق و گفتار در تربیت مؤثر است. از طریق عمل دل ها متوجه حقیقت ها می شوند و عادات مذهبی پدید می آیند و میل به طاعت وعبادت در فرد شكل می گیرد. این روش تعلیم پیامبر بود كه به مردم می فرمود:  ببینید من چگونه عمل می كنم شما هم همان كار را بكنید.

ادامه دارد ...

در ادامه مطلب به مسائلی كه در تربیت دینی باید مد نظر داشت ، می پردازیم.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.