تبیان، دستیار زندگی
شلوار غنچه غنچه تو خونه، رو زمینه!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چروک پروک

شلوار غنچه غنچه                        تو خونه، رو زمینه!

وقتی که خاله موشه                   شلوارارو می بینه،

می دونه آقا موشه                      که خیلی بازیگوشه

باز اومده تو خونه                      خواسته لباس بپوشه

چروک پروک

داد می زنه آقا موش                    چقدر تو بی کلاسی!

شلواراتو جمع بکن                       بزن به چوب لباسی

به فکر فردا نیستی                     کله تو چه پوکه

من می دونم که فردا                  شلوار پات چروکه!

چروک پروک

شعر از:پیوند فرهادی

منبع:سروش کودکان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.