تبیان، دستیار زندگی
قابلیت Autocorrect در Word با اصلاح خودكار كلمات اشتباه در هنگام تایپ، در وقت شما صرفه جویی می كند. Autocorrect با لیستی از اشتباهات املایی معمول همراه است ولی این لیست ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه با Autocorrect كار كنیم

قابلیت Autocorrect درWord با اصلاح خودكار كلمات اشتباه در هنگام تایپ، در وقت شما صرفه جویی می كند. Autocorrect با لیستی از اشتباهات املایی معمول همراه است ولی این لیست جامع نیست. وشما می توانید اشتباهات املایی خود را به آن اضافه كنید.


 امتحان كنید

برای اینكه ببینید Autocorrect چگونه كار می كند تایپ كنید teh و Spacebarرا بزنید یا یك علامت سجاوندی مانند نقطه یا كاما تایپ كنید. از آنجایی كهteh یكی از اشتباهات املایی معمول است، قبل از اینكه بفهمید آن را اشتباه تایپ كرده اید، Autocorrect ، آن را اصلاح می كند.

Autocorrect را به حالت اول برگردانید

اگر كلمه ای را تایپ كنید كه نخواهید اصلاح شود (برای مثال Mr.Edmund Teh) قبل از اینكه كاراكترهای دیگری را تایپ كنید، Ctrl+Z را بزنید تا اصلاح صورت نگیرد. اصلاح Autocorrection به حالت اول بر نمی گردد ومی توانید به تایپ كردن ادامه دهید. اشتباه املایی نیز اصلاح نمی شود.

حذف كردن یكی از كلمات Autocorrect

اگر نمی خواهید كلمه ای اصلاح شود می توانید آن را از لیست Autocorrect حذف كنید. برای مثال، ممكن است اسم شركت شما تغییر كرده باشد و دیگر نخواهید اسم قدیمی، اصلاح شود. برای حذف یك كلمه از لیست Autocorrect ، از منوی Tools، گزینه Autocorrect Options را انتخاب كنید تا كادر محاوره ای Autocorrect باز شود.

كلمه را حذف كنید

روی برگه Autocorrect كلیك كنید. در كادر Replace ، چند حرف اول كلمه ای كه می خواهید از Autocorrect حذف كنید را تایپ كنید. در لیست كلمات و جایگزین ها تا جایی كه بتوانید كلمه مورد نظر خود را انتخاب كنید اسكرول می شود. كلمه مورد نظر را انتخاب كنید و بعد روی Delete كلیك كنید. روی Ok كلیك كنید تا كادر محاوره ای بسته شود.

یك اشتباه املایی اضافه كنید

برای اضافه كردن كلمه ای كه مكرراً اشتباه می كنید به لیست Autocorrect ، سند را باز كنید و املای درست آن را تایپ كنید. (یا اینكه، یك عبارت طولانی كه می‌خواهید برای آن یك میان بر ایجاد كنید تایپ كنید ). كلمه یا عبارت مورد نظر را انتخاب كنید و از منوی Tools ، گزینه Autocorrect Options را انتخاب كنید.

روی Add كلیك كنید

روی برگ Autocorrect كلیك كنید. كلمه یا عبارت شما در كادر With ظاهر می شود. در كادر Replace ، كلمه اشتباه یا علامت اختصاری كه می خواهید جایگزین كنید را تایپ كنید. (متن Replace ، متنی است كه شما انتظار دارید در سند، اشتباه تایپ كنید). اگر می‌خواهید فقط یك مورد را اضافه كنید روی Ok كلیك كنید تا كادر محاوره ای بسته شود. ولی اگرمی‌خواهید كلمات بیشتری را به لیست Autocorrect اضافه كنید برای هر كلمه، روی Add كلیك كنید و وقتی كه كارتان به پایان رسید، روی Ok كلیك كنید.


*توجه *

غیر فعال كردن این قابلیت

با فعال یا غیر فعال كردن گزینه Replace text as you type در برگه Autocorrect در كادر محاوره ای Autocorrect ، قابلیت Autocorrect فعال یا غیرفعال می‌شود. همانطور كه در برگه Autocorrect مشاهده می كنید، Word به صورت خودكار، موارد دیگر را اصلاح می‌كند. با انتخاب یا عدم انتخاب كادرهای انتخاب مناسب، گزینه های خودكار دیگر مانند بزرگ كردن اسم روزهای هفته و اولین كلمه در جمله را فعال یا غیر فعال كنید.


اصلاح خودكار عبارات طولانی

برای اضافه كردن یك كلمه یا عبارت طولانی به لیست Autocorrect ، آن عبارت را در كادر With تایپ كنید. مخفف یا علامت اختصاری كه می خواهید به جای آن عبارت جایگزین كنید را در كادر Replace وارد كنید. دفعه بعدی كه می خواهید آن عبارت را درج كنید، مخفف یا علامت اختصاری آن را تایپ كنید تا Autocorrect بقیه كارها را به دست گیرد.