تبیان، دستیار زندگی
ارباب قصص و تواریخ به نقل از کعب الاحبار آورده اند که چون داود را ، صلوات الله علیه ، وفات نزدیک آمد ، آفریدگار تعالی ، از خزانه غیب ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صحیفه ای از خزانه غیب

صحیفه ای از خزانه غیب

ارباب قصص و تواریخ به نقل از کعب الاحبار آورده اند که چون داود را ، صلوات الله علیه ، وفات نزدیک آمد ، آفریدگار تعالی ، از خزانه غیب صحیفه ای به نزد وی فرستاد و در آن صحیفه ده لطیفه از اسرار غیب و ده مسئله از مسائل حکمت مندرج بود . داود (ع) جمله احبار و علمای بنی اسرائیل را حاضر کرد و آن صحیفه را بگشاد و گفت : ای سلیمان ، اگر سوال های این صحیفه را پاسخ دهید ، خاتم دولت را به تو دهم و نگین سعادت نیابت در خاتم وجود به نام تو تعیین کنم . سلیمان (ع) گفت : بپرس تا پاسخ دهم .

پس حضرت داود (ع) گفت : چیست کم ترین چیزها ، چیست بیشترین چیزها ، چیست تلخ ترین چیزها ، چیست شیرین ترین چیزها ، چیست مونس ترین چیزها  ، چیست موحش ترین چیزها ، چیست سخترین چیزها ، چیست نرم ترین چیزها ، چیست دور ترین چیزها و چیست نزدیک ترین چیزها ؟

چون داود این سوالات را پرسید ، سلیمان به توفیق رحمان جواب آغاز کرد و گفت : کمترین همه چیزها ، یقین است در اهل عالم . بیشترین چیزها شک است در اولاد آدم . تلخ ترین چیزها پس از توانگری درویشی است . شیرین ترین همه چیزها بعد از کفر ، ایمان است . مونس ترین همه چیزها جان است در تن . موحش ترین چیزها تن بی جان است . سخت ترین همه چیزها ، بیرون شدن جان از بدن و دورترین همه چیزها یار بد است که خود را هلاک کند و تو را با خود برد. و چون به توفیق خدای عزوجل ، این جواب ها بگفت ، خروش از خلق بر آمد و آوازه تحسین بر فلک رسید . داود (ع) رو به جماعت کرد و گفت : شما مصلحت می بینید که خلافت را بدین کودک دهم ؟ پیری سه هزار ساله بود (1) برخاست و گفت : من به خلافت این کودک رضایت ندهم ، تا سوال مرا جواب دهد .

سلیمان گفت : بپرس ای پیر .

پیر گفت : بگو پاکیزه ترین همه چیزها چیست ؟

گفت : دل ، که به پاکی او در عالم ، نهاد آدمیزاد پاک شود و به پلیدی او آدم یکباره هلاک شود .

همگی فریاد برآوردند که : به خلافت او راضی شدیم و حکم او را امضا کردیم . پس حضرت داود (ع) ، خاتم ملک در انگشت سلیمان کرد . آنگاه دعوت حق را اجابت کرد و جان سپرد.

منبع : جوامع الحکایات

1- در زمانهای گذشته ، طول عمر انسانها بسیار زیاد بود .